Jobber du med med lønn, personal, økonomi eller regnskap?

Bli med på Høstens Digitale Fagkonferanse! Konferansen vil være fylt med faglig innhold innenfor lønn, personal, økonomi, regnskap, rapportering og budsjettering. Under dagene møter du våre dyktige og engasjerende foredragsholdere som brenner for å dele sin kunnskap med deg.

Du velger selv om du vil delta på dag 1, dag 2 eller begge dager, prisen vil være den samme. Du møter våre dyktige og engasjerende foredragsholdere som har satt av god tid til spørsmål.

Har du ikke mulighet disse dagene? Som påmeldt deltaker vil du få tilgang til opptaket av det faglige innholdet i etterkant av konferansen.

Konferansen gir regnskapsførere og revisorer timer til etterutdanning.

 

Program

 

Dag 1

16. november

Lønn og personal

Dag 1

16. november

Årsoppgjør

Dag 2

17. november

Økonomi, Regnskap og Rapportering

 

Lønn og personal

09.00 - 09.05 Velkommen til Fagkonferansen 

09.10 - 10.10 Nyheter og aktuelle tema - Lover og regler

10.20 - 10.40 Nyheter - Lover og regler

10.50 - 11.30 Reise - Lover og regler

11.40 - 12.00 OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) i Payroll

11.40 - 12.00 OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) i Visma Lønn

11.40 - 12.00 OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) i Huldt & Lillevik

12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Sikkerhet og GDPR m/Stian Estil

13.10 - 13.40 GDPR og rapporter - Payroll

13.10 - 13.40 GDPR og rapporter - Visma Lønn

13.10 - 13.40 GDPR og rapporter - Huldt & Lillevik

13.50 - 14.15 Viktige dommer

14.30 - 15.10 A-melding - Payroll

14.30 - 15.10 A-melding - Visma Lønn

14.30 - 15.10 A-melding - Huldt & Lillevik

15.20 - 16.00 Statsbudsjett + spørsmål og svar - Lover og regler

16.00 - 16.10 Avslutning 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Årsoppgjør

09.00 - 09.05 Velkommen til Fagkonferansen

09.10 - 09.45 Ny Skattemelding

09:50 - 10.20 Periode & år - Nyheter og årsoppgjøret 2022

10.20 - 11.15 Periode & år - Tips og triks - Hjelpesystem

Overføring Finale/Total + masse opprettelse

Forklaring til feilmeldinger

Brukeradministrasjon

Walk me- Hjelpesystem

11.15 - 11.45 Lunsj

11.45 - 12.15 Ny regnskapsførerlov og GRFS

12.20 - 12.40 Avklaring/Nyheter i Total 2022

12.45 - 13.05 Avklaring/Nyheter i Finale 2022

13.15 - 13.45 Møt Knut som svarer på spørsmål om Visma Finale

13.15 - 13.45 Møt Knut som svarer på spørsmål om Visma Total

13.15 - 13.45 Møt Malin som svarer på spørsmål om Årsoppgjør 

13.45 - 14.00 Oppsummering og avslutning

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Økonomi, Regnskap og Rapportering

09.00 - 09.05 Velkommen til Fagkonferansen

09.10 - 10.10 Ernst & Young - klima- og bærekraftsrapportering, og hvordan innføringen av digital avgiftsmelding vil endre SAF-T for alltid

10.20 - 10.50 Ernst & Young - fortsetter 

11.00 - 11.30 Visma Financial Solutions - Likviditet og kort om Autocollect

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 12.20 Visma.net ERP - Fakturaflyt, Utbetalinger, Innbetalinger, Bankavstemming

12.00 - 12.20 Visma Contracting - Ordreregnskap, Prosjektregnskap, Hovedpunkter Visma Contracting ver. 17.00

12.00 - 12.20 Visma Business - Purring/inkasso løsning i Visma Business, Overvåking, Tidsstyrte oppgaver, MVA status, Bankavstemming

12.00 - 12.20 Visma Global og veien videre - Nyheter versjon 17, MVA-Melding fom 2022, SAF-T eksport, Bankavstemming: , Oppsett, Bruk

12.30 - 13.00 Visma.net ERP fortsetter

12.30 - 13.00 Visma Contracting fortsetter

12.30 - 13.00 Visma Business fortsetter

12.30 - 13.00 Visma Global fortsetter

13.15 - 14.00 Nyheter fra OneStop Reporting  - Hvordan bruke OneStop Reporting mot ERP-systemene, Ny funksjonalitet i OneStop Reporting, Hvordan ny funksjonaliteten kan hjelpe med å effektivisere din rapportering 

14.10 - 14.40 Møt foredragsholder på Visma.net ERP

14.10 - 14.40 Møt foredragsholder på Visma Contracting 

14.10 - 14.40 Møt foredragsholder på Visma Business

14.10 - 14.40 Møt foredragsholder på Visma Global

14.50 - 15.20 Møt foredragsholder på One Stop Reporting

15.30 - 15.50 Visma Business NXT + Visma.net ERP og Veivalg

15.50 - 16.00 Avslutning 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Praktiske opplysninger

Fagkonferansen er en digital konferanse - du følger eventet fra din arbeidsplass.

Vi ønsker deg velkommen til vårt digitale konferanseområde. Du vil få tilsendt en link til konferanseområdet i forkant av konferansen. Du følger samme link gjennom hele dagen og kan gå inn og ut som du selv ønsker. Du bestemmer selv hva du vil være med på. 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert konferansen til å gi følgende etterutdanning: 

16. november - Lønn og personal
Revisor: 

 • 1 time skatterett
 • 5 timer annet

Regnskapsfører:

 • 1 time skatterett/avgiftsrett
 • 3 timer rettslære
 • 2 timer annet 

16. november - Årsoppgjør Visma Finale, Total og Periode &År 
Regnskapsfører:

 • 1 time Finansregnskap
 • 1 time Skatt
 • 1 time Annet

Revisor:

 • 1 time Finansregnskap
 • 1 time Skatt
 • 1 time Annet 

17. november - Økonomi, regnskap og rapportering
Regnskapsfører:

 • 2 timer Regnskapsførerregelverk og god regnskapsføringsskikk
 • 3,5 time Annet

Revisor:

 • 2 timer Regnskap
 • 3,5 time Annet  

 

Pris

3450 kr per deltaker.

Du betaler samme pris uavhengig av om du deltar èn eller begge dager. 

Meld deg på nå