Ledere må forholde seg til den nye hverdagen, hvor endringer preger dagens organisasjoner. Dette gjør endringsledelse og evnen til å kunne lede endringsprosesser til en av de viktigste, men samtidig vanskeligste oppgavene en leder har.

John P. Kotter er en tidligere professor ved Harvard Business School og blir regnet som en guru innen endringsledelse. Hans viktigste bidrag til fagfeltet er hans åtte suksessfaktorer for en vellykket endring:

Skape en følelse av nødvendighet for endring/ forståelse for endring.

Etablere en maktkoalisjon med myndighet til å gjennomføre endringen.

Utvikle en endringsvisjon og -strategi.

Kommunisere endringsvisjonen og strategien ned i organisasjonen.

Fjerne hindringer for å nå visjonen.

Synliggjøre kortsiktige resultater.

Endre systemer og atferdsmønstre som ikke samsvarer med visjonen.

Skape forankring i organisasjonen.

Sjekkliste: Slik lykkes du med endringer

 

bilde1.jpg

bilde 2.jpg

 

 

 

Endringsledelse og ledelsesendring fra plan til praksis

Budskap bør repeteres, ofte mer enn èn gang og i ulike kanaler. Hvis ansatte ikke får med seg informasjonen er det et problem, ikke bare for den enkelte ansatte, men for organisasjonen som helhet. Misforståelser er nesten uunngåelig uten en gitt kontekst, og mottakerne må derfor få noen knagger å henge budskapene på.

Dette er de fire klassiske feilene som oftest begås av ledere når de skal skape endring i bedriften:

De overkommuniserer hva det dreier seg om og underkommuniserer hvorfor.

De overkommuniserer hvorfor det er bra for bedriften, og ikke for den ansatte.

Forklaringen på hvorfor en endring skal gjøres er ofte vag og ullen.

Forklaring på hvorfor endringen skal skje akkurat nå er ofte helt fraværende.

Husk at med økt fokus på punkt nummer 1. Hvorfor – er det lettere å få ansatte med seg på en endring!

 
 

icon_devices.svg

Skybasert endringsledelse

Hvis du er en leder som skal føre bedriften inn i skyen, er dette noen av de typiske utfordringene du vil støte på:

Gjennomføringsevne og endringskultur

Det er ikke motviljen, men manglende gjennomføringsevne som skaper et hinder for mange bedriftsledere. Veien fra å forstå til å faktisk å utføre oppleves ofte utfordrende, kanskje særlig for de som ikke føler et enormt press til å gjøre endringer ennå.

Kompetanse

Manglende kunnskap om hvilke muligheter du har og hvilke løsninger som finnes, er et større hinder enn faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

 

Endringsledelse definisjon

For deg som leder kan begrepet endringsledelse virke overveldende.

Endringsledelse er er rett og slett den prosessen vi må gå gjennom for å komme fra dagens situasjon til en ønsket situasjon. Det er avgjørende at ledelsen er involvert hele veien og at dere har samme forståelse av prosessen og målet. Et par grunnleggende brikker som burde være på plass:

  • I bedrifter hvor endringer er en toppstyrt prosess må ledere være de første til å ta innover seg og fronte endringene.
  • Mellomledere må også involveres på et tidlig tidspunkt for å sikre at endringen er godt planlagt for å kunne lykkes.

Ansatte i organisasjonen vil nemlig se til deg som leder og sitt lederteam for å hente inspirasjon, retning og støtte.

Endringsledelse kan kort oppsummert handle om:

ikon-kostnadskontroll.svg

Å sørge for at en planlagt endring faktisk gjennomføres i en organisasjon.

Her er endringsledelse en nøkkel for å lykkes med en leveranse. Leveransen er klar når målet er oppnådd, som for eksempel å utvikle en ny IT-løsning. Endringsledelsen er klar når brukerne tar i bruk IT-løsningen og man får ut den ønskede effekten.

ikon-tilgjengelighet.svg

Ledelse som omstiller organisasjonen som følge av eksterne endringer.

Dette dreier seg om eksterne endringer som organisasjonen ikke har kontroll over. Koronapandemien er et eksempel på en uforutsett, rask og ukontrollerbar endring som traff alle virksomheter i stor grad. På kort tid måtte de fleste virksomheter flytte sine ansatte til hjemmekontor. Ikke alle hadde den muligheten. Etter pandemien blir restriksjonene regulert slik at hjemmekontor ikke lengre er pålagt. Likevel vil mest sannsynlig hjemmekontor fortsatt praktiseres i stor grad. Her må du som leder håndtere nok en endring som påvirker organisasjonen og hvordan den nye hverdagen skal være for dine medarbeidere.

Interessert i hvordan du kan sikre vellykkede endringer i bedriften din?
Sjekkliste: Slik lykkes du med endringer

 

artikkel1.jpg

Hvorfor gjør endringer så vondt?

artikkel2.jpg

Spar tid og kostnader med nettbaserte systemer