Et nøkkelfritt, elektronisk låsesystem med Visma eLås

Elektronisk dørlås er et nøkkelfritt låsesystem hvor en kodelås installeres på ytterdøren hos brukere av hjemmebaserte tjenester. Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten, redusere tidsbruk på nøkkelhåndtering samt bedre sikkerheten ved at nøkler ikke kommer på avveie.

Elektronisk dørlås arbeidsflyt

 

I løpet av en dag gjøres det ofte endringer i de planlagte hjemmebesøkene. Dette medfører unødig tidsbruk som er krevende for hjemmetjenesten. Gjennom bruk av eLås vil denne tidsbruken reduseres vesentlig.

Bruk av eLås i din kommune settes opp slik at det er kontinuerlig samhandling med Visma Omsorg Profil.

Denne samhandlingen besørger utstedelse av en låskode kode som benyttes for hvert enkelt besøk. Koden kan kun benyttes innen et gitt tidsrom. Tilgangsstyringen i Visma Omsorg Profil sikrer at kun autorisert personell har tilgang til å låse opp. Videre loggfører systemet all bruk av dørlåsene, noe som blant annet betyr at lengden på besøket registreres. All data er naturligvis kryptert.

Den kan settes opp mot turnuslisten, slik at både ansatte, brukere og pårørende kan se hvem som skal utføre hjemmebesøket.

Jeg ønsker en gratis demovisning  »

Bergen kommunes positive erfaringer med eLås

I videoen deler gruppeleder ved Åsane hjemmesykepleien, Hanne Forthun, deres positive erfaringer og forbedringer med bruk av eLås.

Gevinster ved bruk av eLås

I 2016 publiserte Helsedirektoratet “Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram”. I denne ble norske kommuner anbefalt å ta inn elektroniske dørlåser i Helse- og omsorgstjenesten. Anbefalingen kom som følge av at flere kommuner har tatt i bruk elektroniske dørlåser og ser god økonomisk effekt.

Spart tid og unngåtte kostnader

Tidsmålinger har vist at elektronisk nøkkelsystem frigjør arbeidstid hos de ansatte i tjenesten sammenlignet med bruk av fysiske nøkler. De ansatte bruker ikke tid på å få med seg riktige nøkler fra basen, eller kjøretid på å hente/utveksle nøkler ved endring av oppdrag.

I 2017 publiserte Helsedirektoratet “Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram”. Her refereres det til konkrete gevinstanalyser gjort av norske kommuner. Under kan du se enkelte av funnene som synliggjøres i rapporten:

Fredrikstad kommune skjold

Besparelsen for 1000 brukere med nøkkelhåndtering tilsvarer 8 sykepleiestillinger, eller 5,6 mill. kroner per år.

Grimstad kommune skjold

I nattjenesten i Grimstad kommune har de beregnet at de ville kjørt 62,5 km ekstra per natt ved utrykning på alarmer hvis de ikke hadde innført elektroniske dørlåser.

Bærum kommune skjold

Bærum kommune har startet et prosjekt der det er installert elektroniske dørlåser for 50 brukere. Beregninger viser at prosjektet over en fireårsperiode vil gi en netto nåverdi på 2,1 mill. kroner.

 

 

Jeg er interessert i en demovisning »

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59