Digisos

Kommuniser digitalt med NAV

Digisos er en forkortelse for digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV. Dette er en ny standardløsning som er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, seks kommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger) og leverandørene av fagsystemer.

Digisos gir sosialtjenestens brukere bedre og enklere tilgjengelige tjenester. Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester.

Prosjektet støtter opp under politiske føringer; Digital Agenda og NAV i ny Tid.

Visma har tilrettelagt for implementering av Digisos for alle kommuner som benytter Visma Velferd. Pilotkommuner som har samarbeidet med Visma for å teste ut løsningen er Askøy kommune, Skien kommune og Trondheim kommune.

KUNDEHISTORIE

Askøy kommune i gang med Digisos - Sosialhjelp på nett

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp prøves nå ut i pilotkommuner. Løsningen videreutvikles fortløpende, og nye funksjoner kommer. Askøy kommune er tidlig ute og deler her sine erfaringer i eget blogginnlegg. Digisos er en forkortelse for digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV. I samarbeid med NAV sentralt, KS, andre pilotkommuner og Visma, har Askøy tatt ansvaret med å være tidlig ute med å teste løsningen.

Vi reiste til Askøy for å slå av en prat med Frøydis Stien Juvik, David Solheim og saksbehandler Pia Hafsaas. Vi var spente på å høre hvilke erfaringer de har gjort i pilotfasen for en ny standardløsning som skal rulles ut på alle NAV kontor i hele Norge. 

Les mer »

Besøk hos Askøy kommune for å høre om Digisos erfaringene

Webinar ikonGratis demovisning

I løpet av 30 minutter vil du få se hvor enkelt det er å ta i bruk dette verktøyet. Du vil også få muligheten til å spørre spørsmål.

Fordeler for innbyggeren

Digisos for innbyggere

Digisos gir innbyggerne en enklere og digital selvbetjening gjennom:

 • Digital veiledning om kommunale sosialtjenester
 • Mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp fra nav.no

Digital forvaltning av kommunale sosialtjenester gir en rekke fordeler for innbyggeren:

 • Enklere betjening i tråd med forventning
 • Ingen papirskjema
 • Raskere saksgang
 • God kundeopplevelse
 • Slipper unødvendige telefonhenvendelser

Fordeler for NAV-kontorene

Med nye muligheter for digital dialog med brukerne og en mer oversiktlig intern arbeidsflate, får saksbehandlere hos NAV frigjort tid til å følge opp brukerne. Veiledere kan slå opp brukere i ett IT-system og finne de mest relevante opplysninger i saken.

Digitale søknader om økonomisk sosialhjelp vil være bedre opplyste, og omfanget av papirdokumenter/vedlegg vil bli redusert. Saksopplysninger i søknad overføres direkte til fagsystemet som strukturerte informasjonselementer.

Digitaliseringen vil medføre en rekke fordeler for NAV kontorene:

 • Mer oversiktlig arbeidsflate og saksgang for saksbehandlere
 • Brukere fyller ut søknader selv
 • Færre telefonhenvendelser til NAV-kontorene
 • Spart tid og ressurser på NAV-kontorene
 • Færre avbrudd i arbeidet og mer fokus på sosialfaglig arbeid

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt

Hvordan komme i gang med Digisos

Basert på de erfaringene som er gjort så langt har NAV og KS satt opp en rekke gode tips og råd for hvordan kommunen kan komme i gang med løsningen. Her kan dere lese mer om hvordan kommunen kan komme i gang.

Løsningen er nå tilgjengelig for Visma sine kunder som benytter Visma Velferd. Ønsker du mer informasjon om løsningen og hvordan din kommune kan komme i gang, har du tre muligheter:

Hvordan er løsningen tenkt for brukeren?

Her ser dere en konsept-skisse fra NAV som viser hvordan løsningen skal oppleves for brukeren: 

Har du spørsmål?brev ikon

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.