Bosetting av flyktninger i Norge

Visma Flyktning bidrar til struktur og effektivitet i kommunens integreringsarbeid.
Bestill uforpliktende demovisning

Struktur og effektivitet i arbeidet med bosetting av flyktninger

I forbindelse med den betydelige tilstrømningen av Flyktninger til Europa og Norge, blir det stadig flere kommuner som påtar seg viktige oppgaver i forhold til bosetting og integrering. Kommunenes ansvar er stort og oppgavene som skal løses for å lykkes med integrering er omfattende. Visma Flyktning & Voksenopplæring er en programvare som bidrar til struktur og effektivitet i kommunens integreringsarbeid. 

Bosetting av flyktninger i Norge


- Lær mer om prosessforbedring for en enklere og klarere saksgang

"Flyktningeprogrammet er skreddersydd for å jobbe med flyktninger og introduksjonsprogrammet"

Eli Daltveit og Irene Fromreide Lisund, Askøy kommune.

Fagløsning til integrering av flyktningerintegrering i norge

Vismas velutprøvde programvare, kvalitetssikrer kommunens arbeid med flyktninger og bidrar til struktur og effektivitet i det viktige integreringsarbeidet.

I en tid hvor kommunen får store utfordringer i møte med flyktningstrømmen, er det viktig med spesialtilpasset programvare som bistår flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Gjennom Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring, får flyktningetjenesten full kontroll over saksbehandling og innhold i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen får også sitt verktøy for å administrere, holde oversikt og rapportere på alle typer elever; asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, samt andre voksne elever med behov for grunnskole og spesialundervisning. Programvaren holder tritt med alle lovendringer, da det bl.a kommuniserer direkte med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Visma Flyktning administrasjon

Fagløsningen Visma Flyktning dekker bosetting og integrering av flyktninger i kommunene. Som markedsledende innen fagområdet, kan vi tilby en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og oppfølging etter at introduksjonsprogrammet er fullført.

Visma Flyktning inneholder viktige elementer som kartlegging, individuelle planer, vedtak med IMDI sine maler, og utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem. I tillegg kvalitetssikres det at kommunene får det integreringstilskuddet de har krav på.

Enslige mindreårige flyktninger

Visma Flyktning er også et godt verktøy til å administrere enslige mindreårige flyktninger. I 2016 og 2017 vil bosetting av enslige mindreårige i kommunene 5- og 10-dobles. Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting. Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge de, gi de en plan, administrere mindre utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.

integrering i norge - på tur i skogen

Kobling til andre løsninger

Digitalt Arkiv

Visma Flyktning vil være svært nyttig å ha allerede fra oppstart av bosetting i en kommune. Det er et fagområde hvor det er viktig å kunne dokumentere hva som har skjedd med den enkelte og at man oppfyller fylkesmannens krav. I Visma Flyktning får man elektronisk arkivering av alle inngående og utgående dokumenter. Fagløsningen har godkjent arkivstandard. Arkivløsningen har også direkte kobling med digital postforsendelse, slik at man kan få vedtak osv digitalt. Les mer.

Integrert med Voksenopplæring

Systemet kommuniserer med ulike administrative enheter i kommunen. Visma Flyktning har full integrasjon med voksenopplæringen. I praksis betyr dette at eksempelvis en lærer i voksenopplæringen, og programrådgiver i flyktningetjenesten kan dele relevant informasjon med hverandre fortløpende. Dette gjør at dere unngår dobbeltarbeid i registreringen og at viktig informasjon ikke blir borte. Fravær ført av lærer i voksenopplæringen blir med én gang gjort tilgjengelig for flyktningetjenesten, slik at flyktningetjenesten trekker ugyldig fravær på neste utbetaling. All NIR-rapportering går automatisk. Les mer.

Visma med lang erfaring

Visma har gjennom flere tiår opparbeidet seg gode fagkunnskaper om integrering. Helt siden tidlig 1990-tall, har vi hatt programvare laget for å administrere asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Det er robuste og velutprøvde verktøy som dekker helheten innen integreringsarbeidet. I tillegg er fagløsningene kompatible med kommunens økonomi- og lønnssystemer.

Bli med i faglig nettsamfunn med andre som jobber med flyktninger

I Visma sitt nettsamfunn, Visma Community, kan du møte andre saksbehandlere i et felles diskusjonsforum, samt få tilgang til kundestøtte. Her er i tillegg opplæringsmateriale, presentert i form av flere temahefter. Som leverandør arrangerer Visma også brukersamlinger hvert år. 

askøy kommune logo

Visma Flyktning forenkler hverdagen i Askøy kommune

Med noen få tastetrykk, mottar flyktningene som kommer til Askøy den nødvendige informasjon via SMS-tjenenesten til Visma Flyktning. Denne tjenesten er med på å forenkle arbeidshverdagen til flyktningetjenesten.

Se film fra Askøy kommune som bruker Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring.

5 gode grunner fra Askøy

  • Gir oversikt
  • Skreddersydd for flyktningetjenesten
  • Brukervennlig og sømløs
  • SMS og e-post kan sendes direkte til bruker via fagsystemet
  • All informasjon samlet på én plass

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen velferd og integrering og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning » 

Support ikon

Support

Online
Gå til Community »

Telefon
Kontakt servicedesk på
telefon 21 49 25 59

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.