Velferd og integrering IT løsninger

Velferd og integrering

Moderne og effektive IT løsninger innen velferd og integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.