Se webinaret i opptak

Velkommen til webinaret "Opplæring av sommervikarer 2021"

Har du spørsmål om webinaret? Kontakt oss på mail firmapost.smartskill@visma.com

 

 

Offentlig sektor blogg

Tiltaksplaner i helse- og omsorgstjenesten

| Offentlig sektor

Tiltaksplaner kan være et godt hjelpemiddel for å få strukturerte pasientjournaler som inneholder relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen. Hvordan bør helse- og omsorgstjenesten jobbe med tiltaksplaner?

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen fremmer forebygging og tidlig innsats

| Offentlig sektor

Det overordnede målet med barnevernsreformen er å vri barnevernets ressursbruk fra dyre og spesialiserte tiltak i fosterhjem og institusjon, til forebygging og tidlig innsats i lokalmiljøet.

Rettigheter og plikter ved sykdom

| Offentlig sektor

Hva skal til for at du har rett til sykepenger? Når kan du bruke egenmelding og når er det krav om sykmelding fra lege? Hvilke plikter har arbeidsgiver ved lengre sykefravær, og hvilket ansvar har du selv?