Opplæring av sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten

Nå kommer en tid som gir store utfordringer til deg som leder. Sommerferien står for døren og for å få gjennomført ferieavvikling er man avhengig av sommervikarer. Utfordringene for deg som leder er flere. Du skal blant annet forsikre deg om at vikarene har de ferdigheter og den kompetanse som skal til for å utføre jobben forsvarlig.

Hvordan sørger du som leder for forsvarlige tjenester gjennom sommeren?

Visma Veilederen har skreddersydd opplæringspakke for sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten. Meld deg på webinar for å høre mer. 

NO_SS_Ung helsearbeider med eldre dame.jpg

Webinar: Opplæring av sommervikarer i helse- og omsorgstjensten

Sommeren 2022 står for døren. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige også under ferieavviklingen. I dette webinaret vil rådgiver Hilde Ranum og jurist Knut Fredrik Thorne gi deg tips og råd om hvordan du skal sørge for nødvendig opplæring av vikarene i sommer, og hva de må ha opplæring i.

Visma Veilederen har skreddersydd digital opplæringspakke for sommervikarer i helsetjenesten. Vil du høre mer om dette og sikre forsvarlige tjenester i sommer, så meld deg på webinaret.

 

Onsdag 25. mai 2022 kl.13.00-13.45

Webinaret er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

Visma Veilederen

Veilederen Helse og omsorg hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test våre e-læringskurs i Veilederen

Anbefalte kurs i Veilederen 

  • Selvbestemmelsesretten 
  • Samtykke til helsehjelp
  • Tillitsskapende tiltak for å unngå tvang 
  • Helsehjelp og bruk av tvang 
  • Journalføring
  • Avvikshåndtering