Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 300 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.  

Under ser du en oversikt over kommende webinar. Meld deg på tema som er relevant for deg. 

Webinar: Barnehagemyndighetens oppgaver

Fredag 25. november 2022 kl.09.00-09.45

Webinaret er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

 

NO_SS_686x457_hatter

Webinar: Barnehagemyndighetens oppgaver

Hvordan kan barnehagemyndigheten i kommunen sikre at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk?

Barnehagemyndigheten har etter bhgl § 10 et ansvar for å påse at barnehagene følger barnehageloven. Denne “påse”- plikten betyr at barnehagemyndigheten må ha oversikt over det regelverket den skal veilede og føre tilsyn med, og i tillegg ha en overordnet kjennskap til pliktene barnehageeiere har etter barnehageloven. “Påse” rollen innebærer at barnehagemyndigheten må vurdere risikoen for regelverksbrudd i alle barnehagene. Barnehagemyndigheten har virkemidlene veiledning og tilsyn til rådighet for å sikre regelverksetterlevelse.

I dette webinaret skal Lisbeth Storvik Jacobsen og Eivind Pihl Martinsen se nærmere på barnehagemyndighetens risikovurdering av barnehagene, veiledningsrolle og tilsynsmyndighet. Vi tar en kikk på hva statsforvalteren ser etter når de gjennomfører tilsyn med barnehagemyndighetens “påse” rolle, og vi skal snakke med Kristoffer Lagesen som blant annet vil fortelle hvordan de har løst rollen som tilsynsmyndighet i Vesterålensamarbeidet.

 

Visma Veilederen

Visma Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Visma Veilederen i dag.

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen