Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 270 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.  

Under ser du en oversikt over kommende webinar. Meld deg på tema som er relevant for deg. 

Webinar: Hvordan kartlegge og prioritere risikoområder?

Onsdag 27. oktober 2021 kl.12.00-12.45

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

NO_SS_686x418_samtale.jpg

Hvordan kartlegge og prioritere risikoområder?

Mange kommuner er gode på å lage opplæringsplaner. Men hva ligger egentlig til grunn for opplæringsplanen? Er det gjort en kartlegging av risikoområder i forkant? Har de vurdert sannsynligheten og alvorlighetsgraden på risikoområdene?

Tilsynsmyndighetene sier at det er et stort forbedringspotensial på dette området. Kommunene må bli mer bevisste på hvorfor de skal kartlegge og risikovurdere, og hva som ligger til grunn for opplæringsplanene som blir laget.

I webinar tar vi blant annet for oss:

  • Hvorfor kartlegge og prioritere risikoområder?
  • Eksempler på hvordan dere kan kartlegge, og hvordan dere kan risikovurdere.

Forelesere vil være jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne og Hilde Ranum som har lang ledererfaring fra helse- og omsorgstjenesten.

Visma Veilederen

Visma Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Visma Veilederen i dag.

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen