Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 270 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.  

Under ser du en oversikt over kommende webinar. Meld deg på tema som er relevant for deg. 

Barnevernets arbeid med undersøkelser

Vet du hvem som skal omfattes av undersøkelsen når barnet har to hjem? Og hvorfor er det viktig å dokumentere de barnevernfaglige vurderingene?

Forsvarlige undersøkelser krever at de som utfører arbeidet må ha tilstrekkelig kompetanse og arbeide i tråd med lov og forskrift.

Deltar du i webinaret får du en gjennomgang av viktige forhold som sikrer en forsvarlig undersøkelse. 

Barnevernets arbeid med undersøkelser

I webinaret ser vi blant annet på krav til organisering, styring og ledelse, og vi gjennomgår de rettslige rammene og hvordan barnevernfaglige prinsipp får betydning for arbeidet.

Onsdag 3.juni 2020 kl.10.00-11.00

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

Vi trenger ditt samtykke.

Visma Veilederen

Visma Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Visma Veilederen i dag.