Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 300 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.  

Under ser du en oversikt over kommende webinar. Meld deg på tema som er relevant for deg. 

NO_SS_686x457_hatter

Webinar: Internkontroll i barnevernstjenesten

Del 1: Hva er lovkravet? Fredag 20. januar kl 10.00-10.35

Vi ser nærmere på hva internkontroll er og hvilke lovkrav som stilles til barnevernstjenestens internkontroll.

 

Del 2: Prosess og praksis. Fredag 3. februar kl 10.00-10.45

Hvordan kan barneverntjenesten jobbe med internkontroll som en kontinuerlig prosess? Og hvordan utføres internkontroll i praksis? Hege Klavenes fra barnevernstjenesten i Horten skal fortelle om hvordan de jobber med internkontroll.

Dette er en webinarserie, og du blir meldt på begge webinarene samtidig. Du kan melde deg på serien selv om du kun ønsker å se et av de to webinarene.


Webinaret er gratis og opptak blir sendt ut i etterkant.

Webinar: Internkontroll i barnevernstjenesten

Fredag 20. januar kl 10.00-10.35 og fredag 3. februar kl 10.00-10.45

Webinarene er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

 

Visma Veilederen

Visma Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Visma Veilederen i dag.

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen