Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 300 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.  

Under ser du en oversikt over kommende webinar. Meld deg på tema som er relevant for deg. 

NO_SS_686x457_Journalføring og pasientsikkerhet.jpg

Webinar: Tjenester til barn og unge - Samarbeid, samordning og barnekoordinator

1. august 2022 trådte det i kraft en rekke endringer i velferdslovene. Formålet med disse endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier. Det ble blant annet vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Blant lovene som fikk nye eller endrede bestemmelser om samarbeid finner vi barnehageloven, opplæringslova, barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

I webinaret vil juristene Ingunn Wiig og Knut Fredrik Thorne gå igjennom og forklare de nye reglene. De vil ta for seg:

  • Plikten for velferdstjenestene til å samarbeide uten at samarbeidet er knyttet til en enkelt sak (samarbeid på systemnivå)
  • Plikten for velferdstjenestene til å samarbeide i enkeltsaker (samarbeid på individnivå)
  • Samordningsplikten for kommunen
  • Retten til barnekoordinator  
  • Retten til individuell plan (IP)

Ingunn og Knut Fredrik vil gi råd og veiledning om hvordan tjenestene kan ivareta sine plikter.

Webinar: Tjenester til barn og unge - Samarbeid, samordning og barnekoordinator

Torsdag 20. oktober 2022 kl.13.00-13.45.

Webinaret er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

 

Visma Veilederen

Visma Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Visma Veilederen i dag.

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen