Fra Visma-bloggen

Oppholdsprinsippet – hva betyr det?

| Offentlig sektor

I helseretten er oppholdsprinsippet et veldig viktig prinsipp å kjenne til. Her skal vi se litt på hva dette prinsippet egentlig er.

Hender som holder sammen

Barnevernansatt? Få grunnleggende innføring i juss!

| Offentlig sektor

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi barn og familier som trenger det nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere en noen gang. Hvordan kan du som jobber i barnevernet effektivt øke din kompetanse?