Fra Visma-bloggen

Bli tryggere i jobben

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

| Offentlig sektor

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Når eldre ikke ønsker hjelp

| Offentlig sektor

Noen ganger kolliderer den enkeltes selvbestemmelsesrett med pårørendes/helsepersonells mening om riktig og forsvarlig hjelp. Hvor langt går egentlig selvbestemmelsesretten?

Delegering av oppgaver – hvor går grensene?

| Offentlig sektor

Delegering innebærer at helsepersonell overlater oppgaver til en annen. Her kan en lett trå feil. Når er det lov å overlate oppgaver til andre? Hvem kan du delegere til?