Veilederdagen 2021

Delta på Veilederdagen - en digital konferanse for deg som er leder i kommunal sektor innenfor barnevern, helse- og omsorg, skole eller barnehage. 

Bli inspirert av det engasjerende foredraget Ledelse i fremtidens arbeidsliv med Merete Hverven, konsernsjef i Visma. 

Få faglig påfyll i møte med våre fageksperter som deler sin spisskompetanse innen høyaktuelle temaer for 2021.

Onsdag 14.april kl. 12.00-15.30.

Konferansen er gratis.

 

Meld deg på Veilederdagen

Inspirasjonsforedrag: Ledelse i fremtidens arbeidsliv

Merete Hverven, konsernsjef i Visma, mener at det siste året har skapt flere varige endringer for arbeidslivet. Digitalisering vil bli stadig viktigere, det samme vil frihet og fleksibilitet for den enkelte ansatte. Organisasjoner vil sannsynligvis bli mer fleksible, og de som klarer å tilpasse seg raske endringer vil ha en stor fordel.

Merete startet som HR direktør i Visma i 2011 og ble en del av konsernledelsen i 2012. I 2018 ble hun visekonsernsjef før hun overtok rollen som konsernsjef i 2020. Hun brenner for mangfold og likeverd på arbeidsplassen, livslang læring og det å utnytte ressurser på en optimal måte. Merete ble kåret til en av de tre mest innflytelsesrike kvinnene innen teknologi av ODA Award Woman i 2019, og er en meget etterspurt og engasjerende foredragsholder.

NO_SS_436x437_Merete.jpg

Agenda Veilederdagen 2021

 

Hva er nytt og hva er fokusområder fremover?

Lisbeth Storvik Jacobsen tar for seg de siste lov- og forskriftsendringer innenfor områdene barnevern, helse- og omsorg, skole og barnehage. Hun gir en oversikt over endringer som kommer og Veilederens fokusområder innenfor de ulike sektorene.

Lisbeth Storvik Jacobsen er seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole og barnehage.

Les mer om Lisbeth

Kan ansattes ytringer i sosiale medier få konsekvenser for arbeidsforholdet?

Bruk av sosiale medier er blitt en del av hverdagen til mange. Kan arbeidsgiver sette noen begrensninger for hva ansatte kan legge ut på sosiale medier? Spørsmålet settes på spissen når ytringene kan få negative virkninger for arbeidsgiver. Lene Saint-Sollieux vil her snakke om det vanskelige forholdet mellom ytringsfriheten og ansattes lojalitetsplikt.

Lene Saint-Sollieux er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Lene har over 10 års erfaring som rådgiver i Visma SmartSkill, og jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole, barnehage, barnevern og helse og omsorg.

Les mer om Lene

Ansattes rettigheter og plikter ved sykdom

Reglene om ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær er mange. Likevel er det viktig at både ansatte og ledere har kjennskap til de viktigste reglene. Ingunn Wiig går gjennom de mest sentrale reglene om rett til sykepenger og retten til å bruke egenmelding.

Ingunn Wiig er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Ingunn har over 16 års erfaring som rådgiver i Visma SmartSkill og jobber blant annet med rettigheter for elever, barnehagebarn og foreldre, forvaltningsrett, trygderett og arbeidsrett.

Les mer om Ingunn

Tilsyn på vold og trusler

I alle sektorer er det utfordringer knyttet til ansatte som blir utsatt for vold og trusler. Hvordan skal du som leder ivareta dine ansatte? I 2021 vil mange kommuner få tilsyn på dette området. Knut Fredrik Thorne gir tips og råd.

Knut Fredrik Thorne er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Han jobber med fagfeltet helserett på helse- og omsorgsområdet i Veilederen. Knut Fredrik har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold og 12 års praksis som advokat.

Les mer om Knut Fredrik

Barnevernsreformen - hva betyr den for andre sektorer i kommunen?

Når barnevernsreformen trer i kraft i 2022 får kommunene et større faglig og økonomisk ansvar på barnevernområdet. Men reformen er også en oppvekstreform som skal bety noe for alle som arbeider med barn og familier. Eirik Saltnes ser nærmere på hva reformen innebærer for ansatte i skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenestene.

Brytes taushetsplikten ved meldinger til barnevernet 
Jurister hevder at det har utviklet seg en uheldig praksis hvor offentlige instanser melder bekymring til barnevernet uten at meldeplikten er oppfylt. Eirik Saltnes ser nærmere på denne påstanden og går gjennom vilkårene som må være oppfylt for at meldinger til barnevernet kan sendes uten at taushetsplikten brytes.

Eirik Saltnes er seniorrådgiver og produktansvarlig for Veilederen Barnevern. Han har lang erfaring fra helse-­ og sosialsektoren, både på kommunalt og statlig nivå. Han har blant annet elleve års erfaring som barnevernleder. Saltnes er sosionom av utdanning.

Les mer om Eirik

Meld deg på Veilederdagen 2021

Det er nå ikke lenger mulig å melde seg på Veilederdagen 2021. Ønsker du å se noen av innleggene i opptak kan du opprette prøvebruker i Veilederen.