Fyll inn skjema under og last ned sjekkliste

Fra Visma-bloggen

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Har internkontroll betydning for elevenes skolemiljø?

in Offentlig sektor

Ja, hvis ikke skoleeier fører systematisk og risikobasert internkontroll med om skolene oppfyller aktivitetsplikten i opplæringslovas §§ 9A-4 og 9A-5, så vil det være en reell fare for at elevenes rettssikkerhet ikke blir ivaretatt.

Lærervikar og timelønn for undervisning

in Offentlig sektor

Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.