Fyll inn skjema under og last ned sjekkliste

Fra Visma-bloggen

nasjonal portal for bekymringsmelding

Hva er nasjonal portal for bekymringsmelding?

in Offentlig sektor

Offentlig ansatte har et ansvar for å melde bekymring (gjerne gjennom nasjonal portal for bekymringsmelding) om et barn til barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Har internkontroll betydning for elevenes skolemiljø?

in Offentlig sektor

Ja, hvis ikke skoleeier fører systematisk og risikobasert internkontroll med om skolene oppfyller aktivitetsplikten i opplæringslovas §§ 9A-4 og 9A-5, så vil det være en reell fare for at elevenes rettssikkerhet ikke blir ivaretatt.