Er dere trygge på de ulike fasene i ansettelsesprosessen?

Det er mange ulike utfordringer knyttet til ansettelser i skolen. Hva må kartlegges på et tidlig tidspunkt? Skal alle stillinger lyses ut eksternt? Hvilke krav stilles til saksbehandlingen?

Fyll inn skjema og få oversikt i dag.

Fra Visma-bloggen

Barns rett til informasjon og medvirkning i helsetjenesten

| Offentlig sektor

Barns rett til informasjon og medvirkning gjelder også i helsespørsmål. Å bli syk selv eller å oppleve at nære familiemedlemmer blir alvorlig syke, kan være en skremmende opplevelse for barn og ungdom. Ekstra sårbare blir de hvis viktige avgjørelser tas over hodet på dem uten at noen forteller dem hva som skjer.

Oppfyller din kommune forsvarlighetskravet i barnevernloven?

| Offentlig sektor

Barnevernfeltet er fullt av dilemmaer og gjenstand for mange konflikter. Midt i dette står barnevernleder som kommunens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål. En av barnevernleders viktigste oppgaver er å sørge for at forsvarlighetskravet i barnevernloven oppfylles.

Lover_og_regler_skole

Har du skoleledere som praktiserer reglene ulikt?

| Offentlig sektor

Å drive skole er et viktig samfunnsoppdrag. I Norge har elevene ikke bare en rett, men også en plikt til å gå på skolen. Det betyr at elevene i utgangspunktet er prisgitt at den skolen de tilhører, blir drevet i tråd med sentrale føringer.