Ansettelser i skolen

Er dere trygge på de ulike fasene i ansettelsesprosessen? 

Det er mange ulike utfordringer knyttet til ansettelser i skolen. Hva må kartlegges på et tidlig tidspunkt? Skal alle stillinger lyses ut eksternt? Hvilke krav stilles til saksbehandlingen? 

Fyll inn skjema og få oversikt i dag

Vi trenger ditt samtykke.