Saksbehandlerskolen for oppvekstsektoren

Er saksbehandling av enkeltsaker en av dine arbeidsoppgaver? Synes du av og til det er vanskelig å vite hvordan du skal bruke lovverket i saksbehandlingen?

Du er ikke alene. Den juridiske svartjenesten i Visma Veilederen mottar mange henvendelser om dette. Tilsynsrapporter fra Statsforvalteren peker også på mangelfull kompetanse på saksbehandling i forvaltningen, blant annet i oppvekstsektoren. Derfor har vi lansert Saksbehandlerskolen oppvekst, skreddersydd for deg som fatter enkeltvedtak eller behandler andre enkeltsaker i oppvekstsektoren.

Praktisk juss for ledere og saksbehandlere i oppvekstsektoren.

Hva får du?

Du får kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som du må kjenne til som saksbehandler i oppvekstsektoren. Dette omfatter blant annet innføring i juridisk metode, rettssikkerhetsprinsipper og hensynet til barnets beste. Du får videre lære om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven.  Du lærer også om taushetsplikt, behandling av personopplysninger og GDPR. Til slutt får du en gjennomgang av de viktigste saksbehandlingsreglene ved ansettelser og endring av arbeidsavtaler i skoler og barnehager.

Hvordan foregår opplæringen?

Saksbehandlerskolen foregår digitalt på onsdager klokka 09.00 i 2x45 minutter med 15 minutters pause. Det er satt av tid til spørsmål etter forelesningen.


Dersom det melder seg mer enn 5 deltakere fra barnehagesektoren, vil noen av forelesningene blir delt i parallelle sesjoner.

Presentasjoner til forelesningene blir lagt ut i forkant av hver forelesning. Du vil få tilgang til presentasjoner og alt tilleggsmateriell på en egen side inne i Veilederen. Du får mulighet til å se opptak av forelesningene på forespørsel.

Undervisningsplan

Uke Dato  Klokkeslett Tema Deltakere
5 Onsdag 1.2.23 kl. 09-11

Velkommen til saksbehandlerskolen og presentasjon av opplegget +

Juridisk metode og rettssikkerhet

Felles
6 Onsdag 8.2.23 kl. 09-11 Juridisk metode og rettssikkerhet del 2 Felles
7 Onsdag 15.2.23 kl. 09-11 Saksbehandling ved ansettelse og endringer i arbeidsforhold Felles
9 Onsdag 1.3.22 kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 1 Felles
10

Onsdag 8.3.22

kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 2 Felles
11 Onsdag 15.3.23 kl. 09-11

Saksbehandling - grunnleggende

Felles
12 Onsdag 22.3.23 kl. 09-11 Parallell sesjon 

Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter opplæringslova. Nærmere om spesialundervisning, særskilt språkopplæring og barnets beste/barnets stemme i skolen. Saksbehandling av skolemiljøsaker. Del 1

Deltakere skole
12 Onsdag 22.3.23 kl. 09-11 Parallell sesjon  Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter barnehageloven. Nærmere om spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne og barnets beste/barnets stemme i barnehagen. saksbehandling av barnehagemiljøsaker. Saksbehandling barnehagemyndighet.
Del 1
Deltakere barnehage
13 Onsdag 29.3.23 kl. 09-11 Parallell sesjon Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter opplæringslova. Nærmere om spesialundervisning, særskilt språkopplæring og barnets beste/barnets stemme i skolen. Saksbehandling av skolemiljøsaker. Del 2 Deltakere skole
13 Onsdag 29.3.23 kl. 09-11 Parallell sesjon Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter barnehageloven. Nærmere om spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne og barnets beste/barnets stemme i barnehagen. saksbehandling av barnehagemiljøsaker. Saksbehandling barnehagemyndighet.
Del 2
Deltakere barnehage

 

 

Opplysninger

Saksbehandlerskolen består av 4 hovedtemaer fordelt på 8 nettforelesninger. Etter siste forelesning kan du teste deg selv i vår quiz om saksbehandling.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehagesektoren med ansvar for saksbehandling, for eksempel kommunalsjef oppvekst, skole- og barnehagefaglige rådgivere, barnehagemyndighet og skoleadministrasjon.


Hovedmål

Øke kompetansen til alle som behandler enkeltsaker i skole og barnehage

 

Pris

kr. 14.900 


Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter 1. februar må du betale full kursavgift.


Maks antall deltakere:

Begrenset antall plasser 

Påmelding