Saksbehandlerskolen for oppvekstsektoren

Er saksbehandling av enkeltsaker en av dine arbeidsoppgaver? Synes du av og til det er vanskelig å vite hvordan du skal bruke lovverket i saksbehandlingen?

Du er ikke alene. Den juridiske svartjenesten i Visma Veilederen mottar mange henvendelser om dette. Tilsynsrapporter fra Statsforvalteren peker også på mangelfull kompetanse på saksbehandling i forvaltningen, blant annet i oppvekstsektoren. Derfor har vi lansert Saksbehandlerskolen oppvekst, skreddersydd for deg som fatter enkeltvedtak eller behandler andre enkeltsaker i oppvekstsektoren.

Praktisk juss for ledere og saksbehandlere i oppvekstsektoren.

Hva får du?

Du får kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som du må kjenne til som saksbehandler i oppvekstsektoren. Dette omfatter blant annet innføring i juridisk metode, rettssikkerhetsprinsipper og hensynet til barnets beste. Du får videre lære om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven.  Du lærer også om taushetsplikt, behandling av personopplysninger og GDPR. Til slutt får du en gjennomgang av de viktigste saksbehandlingsreglene ved ansettelser og endring av arbeidsavtaler i skoler og barnehager.

Hvordan foregår opplæringen?

Saksbehandlerskolen foregår digitalt på onsdager klokka 09.00 i 2x45 minutter med 15 minutters pause. Det er satt av tid til spørsmål etter forelesningen.


Presentasjoner til forelesningene blir lagt ut i forkant av hver forelesning. Du vil få tilgang til presentasjoner og alt tilleggsmateriell på en egen side inne i Veilederen. Du får mulighet til å se opptak av forelesningene på forespørsel.

Undervisningsplan

Uke Dato  Klokkeslett Tema Deltakere
42 Onsdag 18.10.23 kl. 09-11

Velkommen til saksbehandlerskolen og presentasjon av opplegget +

Juridisk metode og rettssikkerhet

Felles
43 Onsdag 25.10.23 kl. 09-11

Saksbehandling ved ansettelse og endringer i arbeidsforhold

 

Felles
44 Onsdag 1.11.23 kl. 09-11 Første økt: Juridisk metode og rettssikkerhet forts.
Andre økt: Saksbehandling ved ansettelse og endringer i arbeidsforhold forts.
Felles
45 Onsdag 8.11.23 kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 1 Felles
46

Onsdag 15.11.23

kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 2 Felles
47 Onsdag 22.11.23 kl. 09-11

Saksbehandling - grunnleggende

Felles
48 Onsdag 29.11.23 kl. 09-11

Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter opplæringslova. Nærmere om spesialundervisning, særskilt språkopplæring og barnets beste/barnets stemme i skolen. Saksbehandling av skolemiljøsaker. Del 1

Deltakere skole
48 Onsdag 29.11.23 kl. 12-14 

Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter barnehageloven. Nærmere om spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne og barnets beste/barnets stemme i barnehagen. saksbehandling av barnehagemiljøsaker.

Deltakere barnehage
49 Onsdag 6.12.23 kl. 09-11

Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter opplæringslova. Nærmere om spesialundervisning, særskilt språkopplæring og barnets beste/barnets stemme i skolen. Saksbehandling av skolemiljøsaker. Del 2

Deltakere skole
49 Onsdag 6.12.23 kl. 12-14

Saksbehandling - fokus på ulike enkeltvedtak etter barnehageloven. Nærmere om spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne og barnets beste/barnets stemme i barnehagen. saksbehandling av barnehagemiljøsaker. Saksbehandling barnehagemyndighet.
Del 2

Deltakere barnehage

 

 

Opplysninger

Saksbehandlerskolen består av 4 hovedtemaer fordelt på 8 nettforelesninger. Etter siste forelesning kan du teste deg selv i vår quiz om saksbehandling.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehagesektoren med ansvar for saksbehandling, for eksempel kommunalsjef oppvekst, skole- og barnehagefaglige rådgivere, barnehagemyndighet og skoleadministrasjon.


Hovedmål

Øke kompetansen til alle som behandler enkeltsaker i skole og barnehage

 

Pris

kr. 14.900 


Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter 15. oktober må du betale full kursavgift.


Maks antall deltakere:

Begrenset antall plasser 

Påmelding