Saksbehandlerskolen for oppvekstsektoren

Er saksbehandling av enkeltsaker en av dine arbeidsoppgaver? Synes du av og til det er vanskelig å vite hvordan du skal bruke lovverket i saksbehandlingen?

Du er ikke alene. Den juridiske svartjenesten i Visma Veilederen mottar mange henvendelser om dette. Tilsynsrapporter fra Statsforvalteren peker også på mangelfull kompetanse på saksbehandling i forvaltningen, blant annet i oppvekstsektoren. Derfor lanserer vi nå Saksbehandlerskolen oppvekst, skreddersydd for deg som fatter enkeltvedtak eller behandler andre enkeltsaker i oppvekstsektoren.

Retten til utdanning er en grunnleggende rettighet. Det stiller krav til god lovforståelse hos alle som tar avgjørelser i slike saker.

Hva får du?

Du får kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som du må kjenne til som saksbehandler i oppvekstsektoren. Dette omfatter blant annet innføring i juridisk metode, rettssikkerhetsprinsipper og hensynet til barnets beste. Du får videre lære om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven.  Du lærer også om taushetsplikt, behandling av personopplysninger og GDPR. Til slutt får du en gjennomgang av de viktigste saksbehandlingsreglene ved ansettelser, endring og opphør av arbeidsavtaler i skoler og barnehager.

Hvordan foregår opplæringen?

Opplæringen er basert på forelesninger, oppgaver, spørretimer og en avsluttende test. Forelesningene foregår på Zoom på onsdager fra klokka 9 til 11. Det er lagt inn en pause på ca 15 minutter. I tillegg legger vi opp til spørretimer som forutsetter at deltakerne bidrar med case eller spørsmål som vi diskuterer i fellesskap.

Opptak av forelesningene blir tilsendt sammen med annet relevant materiell.

Undervisningsplan

Uke Dato  Klokkeslett Tema  
36 Onsdag 7.09.22 kl. 09-11

Velkommen til saksbehandlerskolen og presentasjon av opplegget +

Juridisk metode og rettssikkerhet

Intro + Tema 1
37 Onsdag 14.09.22 kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 1 Tema 2
38 Onsdag 21.9.22 kl. 09-11 Part, habilitet, foreldreansvar, barnets selvbestemmelse, innsyn, taushetsplikt, personopplysninger og GDPR - Del 2 Tema 2
39 Onsdag 28.09.22 kl. 09-11 Spørsmål og veiledning til tema 2 Spørretimer
40/41     Høstferie  
42 Onsdag 19.10.22 kl. 09-11

Generelt om saksbehandling, spesielt om saksbehandling i barnehage- og skolemiljøsaker, og saker om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

Del 1

Tema 3
43 Onsdag 26.10.22 kl. 09-11

Generelt om saksbehandling, spesielt om saksbehandling i barnehage- og skolemiljøsaker, og saker om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

Del 2

Tema 3
44 Onsdag 2.11.22 kl. 09-11 Spørsmål og veiledning etter tema 3 Spørretimer
45 Onsdag 9.11.22 kl. 09-11 Saksbehandling ved ansettelse og endringer i arbeidsforhold Tema 4
46 Onsdag 16.11.22 kl. 09-11 Spørsmål og veiledning etter tema Spørretimer
47 Onsdag 23.11.22   Levere avsluttende test  

 

 

Opplysninger

Saksbehandlerskolen består av 4 hovedtemaer fordelt på 6 nettforelesninger med tilhørende veiledningstimer og en avsluttende test.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehagesektoren med ansvar for saksbehandling, for eksempel kommunalsjef oppvekst, skole- og barnehagefaglige rådgivere og skoleadministrasjon.


Hovedmål

Øke kompetansen til alle som behandler enkeltsaker i skole og barnehage

 

Pris

Påmelding før 15. august  kr. 11.900

Påmelding etter 15. august kr. 14.900 


Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter 15. august må du betale full kursavgift.


Maks antall deltakere:

40 

Påmelding