Tid: Torsdager fra 9-11

Opplegg: Forelesninger, nettverksgrupper, veiledning, materiell til egenstudie. Har du ikke mulighet til å delta det aktuelle tidspunktet får du tilsendt opptak.

 

Uke 2: Oppstart med presentasjon av lederskolen og innledning av Frode Haaland

Uke 3: Frode Haaland

Uke 4: Hva er ditt ansvar som leder? 

Uke 5: Arbeidsgivers styringsrett

Uke 6: Veiledning 

Uke 7: Arbeidstidsplanlegging 1

Uke 8: Arbeidstidsplanlegging 2

Uke 9: Veiledning

Uke 10: Oppfølging ved sykdom

Uke 11: Veiledning

Uke 12: Helserett 1

Uke 13: Helserett 2

Uke 14: Veiledning

Uke 15: Påskeferie

Uke 16: Internkontroll

Uke 17: Veiledning

Uke 18: Kvalitetsforbedring

Uke 19: Veiledning

Uke 20: Vold og trusler

Uke 21: Kr. Himmelfartsdag

Uke 22: Ansettelser

Uke 23: Permisjoner og redusert arbeidstid

Uke 24: Avslutning med Frode Haaland