Torsdager kl. 09.00-11.00

Uke Dato Tema
10  09.03 Lederrollen
11  16.03 Lederrollen
12  23.03 Hva er ditt ansvar som leder?
13  30.03 Arbeidsgivers styringsrett
15  13.04 Ansettelser
16  20.04 Arbeidstidsplanlegging del 1
17  27.04 Arbeidstidsplanlegging del 2
18  04.05  Oppfølging ved sykdom
19  11.05 Permisjoner og redusert arbeidstid
21  25.05  Vold og trusler
22 01.06 Spørretime (1-2 timer, avhengig av spørsmål)
    Sommerferie
33  17.08 Helserett 1
34  24.08 Helserett 2
35  31.08 Internkontroll
36  07.09 Kvalitetsforbedring
38  21.09  Spørretime (1-2 timer, avhengig av spørsmål)
39  28.09 Oppsummering - vi samler trådene