Velg og bestill abonnementspakke på Lederskolen her

La Lederskolen "Praktisk jus for ledere" bli en del av lederutviklingsprogrammet i deres kommune. Med årlige plasser sikrer din kommune systematisk opplæring av ledere i helse og omsorg.

Velg den pakken som passer dere best – Liten, Medium, eller Stor – avhengig av hvor mange årlige plasser dere trenger.

Pris per deltaker er kr. 19.800 ved enkeltpåmelding. Bestill abonnementspakker og få rabatt.

Hvilken pakke ønsker du?