I samarbeid med Rælingen kommune helse- og omsorgstjeneste har vi gleden av å invitere til konferanse for ledere. Dette vil være en dag fylt med faglig innhold som er relevant for deg i din arbeidshverdag.  

Som leder i helse- og omsorgstjenesten har du både rett og plikt til å styre virksomhetens ansatte og innhold. 

I løpet av denne fagdagen vil du få vite hvilket handlingsrom du har som leder i kraft av styringsretten. Du vil også få gode tips og råd til hvordan du kan jobbe systematisk med risikobasert ledelse og kvalitetsforbedring i din hverdag, samtidig som lovkravene blir ivaretatt. Avslutningsvis deler Rælingen kommune noen av sine erfaringer.

Program

Arbeidsgivers styringsrett

Hvilket handlingsrom har du som leder i kraft av styringsretten? Hvilke endringer kan du pålegge ansatte, og når må du gå veien om en endringsoppsigelse? Arbeidsavtalen er sentral når styringsretten skal vurderes. Hvordan tolker du en arbeidsavtale, og hvilke begrensninger setter arbeidsavtalen for handlingsrommet ditt?

Lene Saint-Sollieux er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole, barnehage, barnevern og helse og omsorg. Lene har tilleggsutdanning i arbeidsrett og helserett.

Les mer om Lene

Risikobasert ledelse

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring setter rammen for hvordan jobbe systematisk med kvalitetsforbedring. Hvordan kartlegge risikoområder? Hva er et avvik? Når melde avvik? Hvordan bruke avvik til å forbedre virksomheten? Hvordan legge til rette og ivareta tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende?

Knut Fredrik Thorne er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Han har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold og 12 års praksis som advokat.

Les mer om Knut Fredrik

Hvordan lede i prosesser med omstilling ? Erfaringer fra Rælingen kommune

Hanne Adolfsen Solvang forteller litt om erfaringene som hjemmebaserte tjenester har gjort seg i forbindelse med noen store, strukturelle, endringer de nylig har gjennomført, og hvordan ledergruppen har jobbet rundt dette

Rælingen kommune er en kommune som ligger i Akershus, Norge.

Les mer

Informasjon

Dato: Fredag 08. September 2023

Tid: 09.00-14.00.

Sted: Lillestrøm - Åråsen Konferansesenter

Pris: Gratis. Vi spanderer lunsj og bevertning.

Konferansen er åpen for alle, både ledere og ansatte

Påmeldingen er bindende (500 kr i avgift for eventuell manglende avmelding). 

Avmelding kan sendes til kunde.smartskill@visma.com innen 1. september 2023

 

Påmelding

Det er ikke lenger mulig å melde seg på konferansen.