Velkommen til konferanse

I samarbeid med Sandefjord kommune helse- og omsorgstjeneste har vi gleden av å invitere til konferanse for ledere. Dette vil være en dag fylt med faglig innhold som er relevant for deg i din arbeidshverdag. Meld deg på og få med deg flere spennende foredrag: 

  • Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre
  • Hvordan løse sykepleiermangelen?
  • Ditt ansvar er å sørge for forsvarlige tjenester hele døgnet alle dager i året
  • Arbeidsgivers styringsrett

I løpet av denne fagdagen vil du få gode tips og råd til hvordan du kan effektivisere din hverdag, samtidig som lovkravene blir ivaretatt.

 

Ditt ansvar er å sørge for forsvarlige tjenester hele døgnet alle dager i året.

Som leder i helse- og omsorgstjenesten må du sørge for rett bemanning til rett tid. Hvilken kompetanse må de ansatte ha? Hvordan sørge for tilstrekkelig opplæring? I dette foredraget vil Knut Fredrik Thorne gi gode tips og råd til hvordan du kan effektivisere din hverdag, samtidig som lovkravene blir ivaretatt.

Knut Fredrik Thorne er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Han har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold og 12 års praksis som advokat.

Les mer om Knut Fredrik

Hvordan løse sykepleiermangelen?

Anders Jystad, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Orkland kommune stilte følgende spørsmål:

  • Mangler vi sykepleiere på grunn av vår egen organisering?
  • Hvordan kan vi få med helsepersonell til å endre egen praksis?

Hør hvordan Anders lykkes med endringer i sin virksomhet.

Anders Jystad jobber som virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Orkland kommune. Han har tidligere jobbet som seksjonsleder ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Anders er utdannet sykepleier og har en master i MPA fra NTNU. 

Les mer om Anders

Arbeidsgivers styringsrett

Hvilket handlingsrom har du som leder i kraft av styringsretten? Hvilke endringer kan du pålegge ansatte, og når må du gå veien om en endringsoppsigelse? Arbeidsavtalen er sentral når styringsretten skal vurderes. Hvordan tolker du en arbeidsavtale, og hvilke begrensninger setter arbeidsavtalen for handlingsrommet ditt? I dette foredraget vil Lene Saint-Sollieux gi deg kunnskap om et viktig tema.

Lene Saint-Sollieux er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole, barnehage, barnevern og helse og omsorg. Lene har tilleggsutdanning i arbeidsrett og helserett.

Les mer om Lene

Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

".. Og medarbeiderne mine bare blomstrer" Ja, det sier prosjektleder for årsturnus i Sarpsborg, Barbro Kingsrød. En kommune der ca 700 ansatte i helse -og omsorgstjenesten nå jobber årsturnus. Vi vil blant annet høre om hva som er kriterier for å lykkes med årsturnus, og hvilke skjær i sjøen de har støtt på underveis.

Barbro Kingsrød jobber i virksomhet HR i Sarpsborg kommune med heltidskultur, arbeidstid og som prosjektleder for årsturnus. Hun har grunnutdanning som vernepleier, tilleggsutdanning i bedriftsøkonomi og master i organisasjon og ledelse. Barbro har jobbet i og med turnus siden 1994.

Les mer om Barbro

 

Informasjon

Dato: Onsdag 16. november 2022

Tid: 09.00-1500.

Sted: Torp konferansesenter, Bottenveien 5, Sandefjord

Pris: Gratis. Vi spanderer lunsj og bevertning.

Konferansen er åpen for alle, både ledere og ansatte

Påmeldingen er bindende (500 kr i avgift for eventuell manglende avmelding). 

Avmelding kan sendes til kunde.smartskill@visma.com innen 10. november 2022

 

Påmelding

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om konferansen? Ta kontakt med oss!

imageg6jua.png

Karoline Gjærum Dub

473 71 478

karoline.gjarum@visma.com

Mer fra Visma-bloggen

Barnets beste i opplæringslova

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om "det beste for eleven".