frustrert kvinne forran en pc

Webinar: Avvik - lover og regler er ikke valgfag!

Eivind Pihl Martinsen og Lisbeth Storvik Jacobsen har nå kommet til det fjerde og siste webinaret i rekken på fire webinarer om internkontroll for ledere og ansatte i skolen.

Temaet denne gangen er avvik og avvikshåndtering. Å melde avvik burde premieres, sier Lise Kristel Karlsen fra Sarpsborg kommune. At ansatte melder avvik er nemlig et viktig grunnlag for forbedringsarbeidet i kommunen.

Vi skal snakke om hvordan vi kan bruke avvikene for å forbedre tjenestene, hva en avviksmelding kan fortelle oss og på hvilken måte avviksmeldinger kan skape bedre tjenestekvalitet i kommunen. Vi er også så heldige å ha fått med oss Lise Kristel Karlsen som skal si litt om hvordan det jobbes med avvik i Sarpsborg og hvilke funn hun og Marianne Tysvær Løkkevik gjorde da de gjorde et dypdykk i avviksmeldingene i Sarpsborg kommune.

Vi vil også ta opp et konkret spørsmål vi har fått i forbindelse med risiko for at enkelte ansatte velger å ikke følge kommunens rutiner til tross for at de er kjent med dem, og har fått opplæring i hvorfor rutinene er viktige. Til slutt samler vi trådene fra alle de fire webinarene om internkontroll.

 

Webinar: Avvik - lover og regler er ikke valgfag!

Tirsdag 18. oktober 2022 kl.14.30-15.15

Webinaret er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag