Webinar: Risikokartlegging - er det min jobb?

Mandag 9. mai 2022 kl.14.30-15.15

Webinaret er gratis

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

Webinar: Risikokartlegging - er det min jobb?

I perioden 2022-2025 skal alle statsforvalterne i landet ha tilsyn på kommunenes internkontroll med elevenes skolemiljø. Selv om det er kommunens ledelse som er ansvarlige for at det er gode rutiner for internkontroll i kommunen, er suksess på dette området helt avhengig av de skoleansatte.


I 2022 vil vi gjennomføre en rekke på fire webinarer for ledere og ansatte i skolen der vi ser nærmere på hva som kreves for å ha god internkontroll på skolen og i kommunen.


Velkommen til det andre webinaret i rekken. Her vil Eivind Pihl Martinsen og Lisbeth Storvik Jacobsen rette fokus mot den viktige risikokartleggingen. Det er umulig å kontrollere alt hele tiden, og det er lite hensiktsmessig å forsøke. Derfor legges hele grunnlaget for god internkontroll ved å kartlegge hvor risikoen er størst. Hvordan avdekker man hvor risikoen er størst for lovbrudd og uønskede hendelser på den enkelte skole? Hvem bør delta i risikokartleggingen?