Fyll inn skjema og last ned kompetanseplanen

Fra Visma-bloggen

Helserettslig myndighetsalder

Helserettslig myndighetsalder

| Offentlig sektor

I Norge er den helserettslige myndighetsalderen 16 år. Hva innebærer det? Og hva betyr det for foreldreansvaret?

Tiltaksplaner i helse- og omsorgstjenesten

| Offentlig sektor

Tiltaksplaner kan være et godt hjelpemiddel for å få strukturerte pasientjournaler som inneholder relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen. Hvordan bør helse- og omsorgstjenesten jobbe med tiltaksplaner?