Slik lager du en god kompetanseplan

Kompetente medarbeidere er viktig for å skape trygghet og kvalitet i tjenesten.

De ansatte og deres kompetanse er utrolig viktige ressurser i kommunen, for det er nettopp de som sikrer at kommunen gir gode tjenester til innbyggerne. Det er imidlertid viktig å ha rett kompetanse på rett plass, og kompetansestyring er leders ansvar. Vi har utarbeidet en guide på hvordan man kan lage en god kompetanseplan.

Vi trenger ditt samtykke.

Fra Visma-bloggen

Dette sier opplæringsloven

Tilsyn skolemiljø – spørsmål fra webinardeltakere

| Offentlig sektor

Flere av deltakerne benyttet anledningen til å stille spørsmål i forbindelse med webinaret om det nasjonale tilsynet med skolemiljø. I denne artikkelen har vi samlet spørsmål og svar som vi tror kan ha interesse for flere. Spørsmålene er besvart av jurist Ingunn Wiig.

Les innlegget

GPS til personer med demens

| Offentlig sektor

Kan bruk av velferdsteknologi gi personer med demens og deres pårørende en tryggere hverdag?

Les innlegget
Rapportering av betalinger til ENK

Kjenner dere mulighetene for å kreve sykepengerefusjon?

| Offentlig sektor

De fleste kommuner er IA- bedrifter og har rutiner for å følge opp langtidsfraværet, men det kan være penger å hente ved at kommunen faktisk krever sykepengerefusjon fra NAV i alle tilfeller hvor det er mulig.

Les innlegget