Fra Visma-bloggen

Nyhetsbildet – til forbedring av egen helsetjeneste

| Offentlig sektor

Det kommer stadig frem sterke historier i media om eldre som ikke får forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Det kommer også frem historier på hvordan ansatte varsler om uforsvarlige tjenester på sin arbeidsplass. Slike historier berører oss alle.