Sjekkliste for vikarbruk i helsesektoren

Hva må være på plass før tilkallingsvikaren starter?

Selv om behovet for tilkallingsvikaren oppstår akutt er det visse formaliteter som
enten bør eller må være på plass før du kan bruke tilkallingsvikaren. 

Fyll inn skjema og last ned sjekklisten

Vi trenger ditt samtykke.