Veilederen kommunequiz

Test kunnskapen din om regelverket i helsetjenesten

Har du kontroll på regelverket? 

Har du og dine ansatte tilstrekkelig kompetanse og kontroll? Ta kommunequizen og sjekk om du har god nok oversikt.

1

1

Får man lønn og overtidstillegget hvis man blir syk på en overtidsvakt?

2

2

Er det en lovbestemt oppsigelsesfrist for turnus?

3

3

Hva skjer hvis jeg blir syk på en avspaseringsdag?

4

4

Har du krav på helligdagstillegg etter oppsatt arbeidsplan dersom du blir syk?

5

5

Hvem har ansvar for å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten?

6

6

Hvem har rett på informasjon når pasienten mangler samtykkekompetanse?

7

7

Kan helsepersonell oppnevnes som verge for pasienten/brukeren?

8

8

Må et samtykke til helsehjelp være skriftlig?

9

9

Har ansatte noen plikter når det gjelder internkontroll?

10

10

Har helsepersonell alltid plikt til å gi opplysninger til brannvesenet og politiet?

Jobber dere systematisk med kompetanseheving i kommunen?

Kompliserte regler, enkelt fortalt med Veilederen

Visma Veilederen holder deg oppdatert på nye og endrede lover og regler, hva det betyr for deg, i akkurat den stillingen du har, skreddersydd til din sektor. Med Veilederen får du en levende internkontroll med enkle hjelpemidler, som gir kompetanseheving i hverdagen for alle kommuneansatte Les mer om Visma Veilederen .

280 av 422 kommuner bruker Veilederen i dag