Webinar om ny pasientjournalforskrift

Ny pasientjornalforskrift trådte i kraft 1.7.2019

Se webinaret som gir deg oversikt

Temaet om ny pasientjournalforskrift er høyaktuelt. 01.07.2019 trådte ny forskrift om pasientjournal i kraft. Den nye forskriften er tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EU’s personvernforordning (GDPR).

Se webinaret hvor du som leder, helsepersonell, journalansvarlig eller dataansvarlig får kunnskap om presiseringer og endringer i krav til journalføringen - slik at du ivaretar pasientsikkerheten.

  • Hvilke krav er det til journalens innhold?
  • Hva er relevante og nødvendige opplysninger?
  • Hvordan ivaretar du pasientsikkerheten

Foredragsholder: Knut Fredrik Thorne

Varighet: 45 minutter

 

Fyll inn skjema og se webinaret