Guide for en vellykket turnusplanlegging

Ved utarbeidelse av turnus må man ikke bare ta hensyn til reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, men man skal samtidig vurdere kravet til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet som er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Derfor er det avgjørende å ha kunnskap om hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder på dette området. 

Viktige spørsmål du bør stille ved turnusplanleggingen er: 

  • Er det nok og riktig kompetanse på jobb i forhold til aktivitetsplan?
  • Er krav til forsvarlighet ivaretatt?
  • Er turnusen helsefremmende?

En vellykket turnusplanlegging er god personal -og økonomistyring.

Turnuspakken – en snarvei til kompetanse!

Fra Visma-bloggen

Påsketurnus – Har du kontroll?

Snart er påsken her. Det betyr at arbeidstiden kanskje skal justeres slik at den er i tråd med gjeldende regelverk.

Dokumentasjon,-plan-og-rapport-i-kommune-Norges-nye-pasientjournal

Dokumentasjon, plan og rapport i kommune-Norges nye epj

Data vil kunne gjenbrukes og helsepersonell slipper å skrive samme data flere ganger. Dermed vil pasienten slippe å gjenfortelle sin historie flere ganger, noe som er en utfordring mange opplever i møte med ulike instanser i helsevesenet.

Planlegge arbeid og turnus

Høytidsturnus – hvordan er reglene?

Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.