Guide for en vellykket turnusplanlegging

Ved utarbeidelse av turnus må man ikke bare ta hensyn til reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, men man skal samtidig vurdere kravet til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet som er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Derfor er det avgjørende å ha kunnskap om hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder på dette området. 

Viktige spørsmål du bør stille ved turnusplanleggingen er: 

  • Er det nok og riktig kompetanse på jobb i forhold til aktivitetsplan?
  • Er krav til forsvarlighet ivaretatt?
  • Er turnusen helsefremmende?

En vellykket turnusplanlegging er god personal -og økonomistyring.

Fyll inn skjema og last ned guiden

Turnuspakken – en snarvei til kompetanse!

Fra Visma-bloggen

Helserettslig myndighetsalder

Helserettslig myndighetsalder

I Norge er den helserettslige myndighetsalderen 16 år. Hva innebærer det? Og hva betyr det for foreldreansvaret?