Digitale styringsverktøy

Hvordan lykkes med innføring i din organsisasjon? Hvor viktig er god ledelse i prosessen?

Visma Veilederen i mer enn 250 norske kommuner

Veilederen gir ansatte og ledere en god oversikt og økt kompetanse på gjeldende regelverk. Kompliserte regler. Enkelt fortalt.

Med Veilederen helse og omsorg får din kommune: 

  • Levende internkontroll
  • Selvstendige og trygge medarbeidere
  • Høyere kvalitet i tjenestene
  • Kompetanseheving på alle nivå
  • Effektiv jobbhverdag