Kurset gir en grunnleggende kunnskap om reglene om betaling for opphold i institusjon og hjemmetjenester. Det kreves ingen forkunnskaper. 

Forskrift om egenandeler for helse- og omsorgstjenesten er ikke utfyllende og på noen områder er den uklar. Det er ingen forarbeider eller merknader til forskriften. Som saksbehandler må du ta stilling til kompliserte juridiske spørsmål.  Gjennom dette kurset vil du få en oversikt og forståelse for reglene og viktige tolkningsuttalelser. Du vil bli i stand til å fatte vedtak om egenandel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Mangel på kompetanse på dette området kan føre til at kommunen går glipp av store inntekter, eller at pasienter eller brukere må betale for mye. 

Er du usikker på lovverket eller har behov for å bli tryggere i behandlingen av saker om egenandeler i helse- og omsorgstjenesten? Meld deg på og hev kompetansen din.

 

 

Undervisningsplan:

Uke Dato Når
Uke 4 Tirsdag 23. januar Kl. 9-11
Uke 5 Tirsdag 30. januar Kl. 9-11
Uke 6 Tirsdag 6. februar Kl. 9-11
Uke 7 Tirsdag 13. februar Kl. 9-11
Uke 8 Vinterferie -
Uke 9 Tirsdag 27. februar Kl. 9-11
Uke 10 Tirsdag 5. mars Kl. 9-11
Uke 11 Tirsdag 12. mars Kl. 9-11

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kari-Anne Andersen på tlf: 480 20 378 eller mail: kari-anne.andersen@visma.com.

Påmelding

Pris: Kr. 9.800,-

10% rabatt ved flere deltakere fra samme kommune

Omfang: 14 x 45 minutter

 

Innhold