I samarbeid med Kristiansand kommune har vi gleden av å invitere til konferanse for ledere i skolesektoren. Dette vil være en dag fylt med faglig innhold som er relevant for deg i din arbeidshverdag. Meld deg på og få med deg flere spennende foredrag:

  • Viktige endringer i ny opplæringslov
  • Ansettelser og endringer i arbeidsforhold
  • Kvalifisert for ansettelse og undervisning - eller ikke?

I løpet av denne fagdagen vil du få gode tips og råd til hvilket handlingsrom du har som leder, samtidig som lovkravene blir ivaretatt.

Program 

Viktige endringer i ny opplæringslov

Høsten 2024 trer den nye opplæringslova i kraft. Mange regler videreføres i større eller mindre grad, men det er også flere nye regler. Vi ser nærmere på noen av de mest spennende nyhetene som gjelder for grunnskolen.

Ingunn Wiig er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Hun jobber hovedsakelig med utdanningsrett, men også forvaltningsrett, personvern/GDPR, trygderett og arbeidsrett.

Lisbeth Storvik Jacobsen er seniorrådgiver og produktansvarlig for Veilederen skole og barnehage. Hun jobber hovedsakelig med utdanningsrett, innplassering av undervisningspersonale, lærernes lønns- og arbeidstidsavtale, andre særavtaler og arbeidsrettslige spørsmål for skole og barnehage.

Les mer om Ingunn og Lisbeth

Ansettelser og endringer i arbeidsforhold

Å sørge for en god og riktig ansettelsesprosess er en viktig oppgave for en skoleleder. Og når en arbeidstaker først er ansatt, kan ikke rektor fritt gjøre endringer i den ansattes arbeidsavtale. Hva er en god saksbehandling ved ansettelser? Hvor langt går styringsretten ved endringer?

Lene Saint-Sollieux er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole, barnehage, barnevern og helse og omsorg. Lene har tilleggsutdanning i arbeidsrett og helserett.

Les mer om Lene

Kvalifisert for ansettelse og undervisning - eller ikke?

Hvordan lønnsplassere en lærer eller en vikar riktig etter opplæringsloven med “kompetanseforskrift” og HTA(KS)? Kvalifisert eller ikke? Riktig stillingskode? Riktig lønn? Hvilke fag? Barnetrinn, mellomtrinn eller ungdomstrinn? Det er lett å gjøre feil! Og det kan ha økonomiske konsekvenser for skolen og kommunen.

Lisbeth Storvik Jacobsen er seniorrådgiver og produktansvarlig for Veilederen skole og barnehage. Hun jobber mye med innplassering av undervisningspersonale, lærernes lønns- og arbeidstidsavtale, andre særavtaler og arbeidsrettslige spørsmål for skole og barnehage.

Les mer om Lisbeth

Informasjon

Dato: 26.oktober 2023

Tid: 09.00-15.00

Sted: Kristiansand Kongressenter, hovedsalen.

Pris: Gratis. Vi spanderer lunsj og bevertning.

Konferansen er åpen for ledere i oppvekst/skole.

Påmeldingen er bindende (500 kr i avgift for eventuell manglende avmelding). 

Avmelding kan sendes til kunde.smartskill@visma.com innen 23.oktober 2023.

Skjema for påmelding