E-læring blir ofte trukket frem som en egnet måte å drive kompetanseheving på.

Men hva skal til for at kompetanseheving med e-læringskurs skal bli vellykket i helse- og omsorgssektoren? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Veilederen er blant landets største leverandører av e-læring og er stolte og glade for å kunne bidra til forskning på disse spørsmålene.