Velkommen til konferanse: Barnevernet i utvikling - hvor er vi på vei?


I samarbeid med barneverntjenesten i Sola har vi gleden av å invitere til konferanse om endringene på barnevernfeltet. Kommunene har fått flere oppgaver og større ansvar, blant annet for oppfølging av fosterhjem. Fokus på tidlig innsats og utvikling av lavterskeltilbud skal forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker. Kommunene må betale langt mer for spesialiserte barneverntiltak. Sammen med nylig iverksatte lovendringer krever dette en sterkere kommunal styring av barnevernet. 


Hvordan kan kommunene møte disse utfordringene? På konferansen får vi innblikk i utfordringene barnevernet står overfor, og hvordan ulike aktører møter disse.

 

Program

Veyni og Kjersti

Selvledelse og kompetansebygging i hverdagen

Jussen har en viktig plass i barnevernsarbeidet. Hvordan kan du bruke Veilederen til å sikre god kvalitet i arbeidet? Kjersti Sandanger og Veyni Stakvik deler erfaringer med å få godt utbytte av Veilederen Barnevern.

Kjersti Sandanger er barnevernspedagog og har jobbet i kommunalt barnevern i 20 år. Siden 2006 har hun jobbet i Sola barnevern som både saksbehandler, fagleder, nestleder og leder. Hun har videreutdanning i veiledning og barnevernledelse og representerer Rogaland fylke i Norsk barnevernlederorganisasjon.

Veyni Stakvik er kundekonsulent i Visma Veilederen. Hun jobber med fagfeltet barnevernsrett og følger opp kunder i hele landet. Veyni har utdannelse innen barnevern, formidling og pedagogikk, og har ti års erfaring fra barnevernsarbeid på institusjon og skole.

 

Lukk
Anders Wengen

Trenger vi et mer åpent barnevern?

Med sin erfaring som konsulent, byråkrat, lokalpolitiker, fosterfar og tillitsvalgt for fosterhjemsforeningen, mener Anders Wengen at vi trenger et mer åpent barnevern. Hvordan kan samarbeid på tvers og sterkere kommunal styring bidra til dette?

Anders Wengen er partner i rådgivningsselskapet Tinkr, som leverer tjenester innen systematisk utviklingsarbeid og endrings- og innovasjonsledelse til virksomheter i offentlig- og privat sektor. Han har en variert bakgrunn som spenner fra samskaping, inkludering og kulturforståelse til ledelse og økonomi. Anders har hatt en rekke lokalpolitiske posisjoner, samt tillitsverv i ideelle organisasjoner.

Lukk
Jakob Bråtå

Dialogprosess: dialog og rettssikkerhet i de mest alvorlige sakene

Jakob Bråtå deler hvordan barneverntjenesten på Karmøy har utviklet og bruker modellen dialogprosess, og hvilke resultater det har gitt.

Jakob Bråtå har 25 års erfaring som leder i det offentlige. De siste 15 år som leder i statlig og kommunalt barnevern; barnevernleder i Karmøy kommune siden 2015. Jakob er sosionom og har ellers studert psykologi, norsk barnevernledelse, administrasjon og organisasjonsvitenskap. Bråtå har vært fosterhjem i 20 år, og er nå også adoptivfar.

Lukk
Marit Blom og Ann-Vigdis Gulbrandsen

Ny grunnopplæring av fosterforeldre

Marit Marie Blom og Ann-Vigdis Gulbrandsen forteller om den nye grunnopplæringen av fosterforeldre, SOLID som skal erstatte dagens PRIDE-opplæring.

Marit Blom jobber som fagkonsulent i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har jobbet med PRIDE opplæring og utredning av fosterforeldre siden 2011. Marit er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring fra barneverntjenesten og miljøarbeid på institusjon.

Ann-Vigdis Gulbrandsen jobber som fagkonsulent i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har jobbet med PRIDE opplæring og utredning av fosterforeldre siden 2006. Ann- Vigdis har vært fostermor siden 2006 og er utdannet sykepleier.

Lukk
Tone Granaas og Tommy Thompson

Digital veiledning av fosterforeldre

Tone Granaas fra Norsk Fosterhjemsforening og doktorgradsstipendiat Tommy Thompson har samarbeidet i et prosjekt for å finne ut av hvordan fosterforeldre kan veiledes digitalt. Hvordan har den digitale veiledningen fungert? Og hvilke tema opplever foreningen som relevant i veiledning generelt?

Tommy Thompson er doktorgradsstipendiat ved VID Vitenskapelige høgskole og spesialrådgiver hos Diakonhjemmet Omsorg. Han er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i verdibasert ledelse, og har mange års erfaring fra barnevernsfeltet som leder, prosjektleder, gründer og entreprenør.

Tone Granaas er mor, fostermor og generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. Hun er opptatt av barn og unges rettssikkerhet i fosterhjem, og at skreddersøm rundt hvert enkelt barn og deres omsorgssituasjon blir både forutsigbart, trygt og godt nok rigga for livslange relasjoner. Siden 90-tallet har hun jobbet med endringsledelse og endringsprosesser både på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå – innen HR, miljø, helse og nå barnevern.

Lukk
Eirik Saltnes

Paneldebatt

Eirik Saltnes leder paneldebatten hvor dagens foredragsholdere får bryne seg på spørsmålene som dukker opp i møte med utviklingen barnevernet er inne i.

Eirik Saltnes er seniorrådgiver og produktansvarlig for Veilederen Barnevern. Han har lang erfaring fra helse-­ og sosialsektoren, både på kommunalt og statlig nivå. Han har blant annet elleve års erfaring som barnevernleder. Saltnes er sosionom av utdanning.

Lukk

 

Dato: Mandag 30. mai.

Tid: 10.00-16.00.

Sted: Sola kulturhus (10 minutter unna Sola flyplass med bil).

Pris: Gratis. Vi spanderer lunsj og bevertning.

Konferansen er åpen for alle, både ledere og ansatte

Påmeldingen er bindende (500 kr i avgift for eventuell manglende avmelding). 

Avmelding kan sendes til kunde.smartskill@visma.com innen 25. mai.

 

Påmelding