Veilederen kommunequiz

Test kunnskapen din om regelverket i barnevernet

Har du kontroll på regelverket? 

Har du og dine ansatte tilstrekkelig kompetanse og kontroll? Ta kommunequizen og sjekk om du har god nok oversikt.

1

1

Kan fosterforeldre klage på et flyttevedtak etter barnevernloven § 4-17?

2

2

Kan barneverntjenesten engasjere private aktører til å føre tilsyn under samvær?

3

3

Vil et dokument som er unntatt innsyn for parten fortsatt være unntatt partsinnsyn dersom dokumentet legges fram i en sak for fylkesnemnda?

4

4

Hva skal barneverntjenesten gjøre med en melding fra helse- og omsorgstjenesten om at en gravid kvinne er tatt inn til rusbehandling i institusjon etter tvangsvedtak i fylkesnemnda?

5

5

Dersom en ungdom med ettervernstiltak flytter til en annen kommune, er det fraflyttings- eller tilflyttingskommunen som har ansvar for videre tiltak for ungdommen?

6

6

Er det et lovfestet krav at barneverntjenesten i sine vedtak skal dokumentere hvordan barnets beste er vurdert?

7

7

Kan et barn som er plassert i beredskapshjem som følge av et akuttvedtak, flyttes til et annet beredskapshjem?

8

8

Kan det være besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene etter en adopsjon?

9

9

KKan barneverntjenesten plassere et barn etter reglene i barnevernloven § 4-6 annet ledd selv om barnet ikke oppholder seg i hjemmet?

10

10

Er pålegg om hjelpetiltak tidsavgrensede?

11

11

Skal det fattes vedtak etter barnevernlovens § 4-17 om flytting av et barn som er under omsorg når fosterforeldrene sier opp fosterhjemsavtalen?

Jobber dere systematisk med kompetanseheving i kommunen?

Kompliserte regler, enkelt fortalt med Veilederen

Visma Veilederen holder deg oppdatert på nye og endrede lover og regler, hva det betyr for deg, i akkurat den stillingen du har, skreddersydd til din sektor. Med Veilederen får du en levende internkontroll med enkle hjelpemidler, som gir kompetanseheving i hverdagen for alle kommuneansatte Les mer om Visma Veilederen .

280 av 422 kommuner bruker Veilederen i dag