Mer kunnskap - bedre barnevern

Barnevernsreformen og ny barnevernslov stiller økt krav til kunnskap om lov- og regelverk

Kommunalt barnevern i endring

Det er store endringer i vente for det kommunale barnevernet. Barnevernsreformen vil gi barneverntjenesten økt ansvar og myndighet. Dette vil medføre stort behov for ny og oppdatert kunnskap. Hvordan skal norske kommuner møte disse endringene? Hvordan skal man klare å ha en oppdatert barneverntjeneste samtidig som man skal tilfredsstille stadig økende krav fra myndigheter?  
  • Barnevernsreformen - hva vil denne innebære for leder og ansatt?  
  • Ny barnevernslov - hvordan holde seg oppdatert på prosessen? 

Som leder i barneverntjenesten står du daglig overfor store og vanskelige avgjørelser. Dette krever kunnskap og trygghet om gjeldende regelverk. Andre barnevernledere har de samme utfordringene som du har.

Våre fageksperter kjenner utfordringene. Her får du en kort innføring i noen temaer vi vil tro er viktige for deg som barnevernleder.

Barnevernleders ansvar og myndighet

Kan barnevernleders avgjørelser overprøves av kommunens ledelse? Hva innebærer egentlig barnevernleders ansvar og myndighet? Fagekspert Eirik Saltnes gir deg en kort innføring. 

Varighet: 2:00 min

Krav om forsvarlige tjenester og tiltak

Hvordan skal du sikre at forsvarlighetskravet oppfylles i din barneverntjeneste? Hvilke viktige forhold må være på plass? Jurist Lene Marita Saint-Sollieux gir deg en innføring i forsvarlighetskravet.

Varighet: 1:46 min

Skjønnsutøvelse i barnevernsaker

Skjønnsutøvelse er krevende og åpner for ulik praksis. Så hva er egentlig god skjønnsutøvelse i barnevernsaker? Fagekspert på barnevern Eirik Saltnes gir deg en innføring på viktige områder om skjønnsutøvelse i barnevernsaker.

Varighet: 1:40 min

Dokumentasjon i barnevernsaker

Kravet til dokumentasjon i barnevernsaker blir stadig strengere,  og er noe av det tilsynsmyndighetene oftest har kristiske merknader til etter tilsyn. Jurist Lene Marita Saint-Sollieux gir deg en innføring i hva som ligger i dokumentasjonskravet.

Varighet: 2:50 min

Internkontroll og styringssystemer

Barnevernsloven stiller krav til at barneverntjenesten skal ha en internkontroll. Hvorfor er internkontrollen så viktig i barneverntjenesten? Fagekspert Eirik Saltnes gir deg en innføringen i viktigheten av en god og levende internkontroll. 

Varighet 2:10 min

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Veilederen gir ansatte i over 300 norske kommuner økt kunnskap og større trygghet i sin arbeidshverdag. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk og hev din kompetanse på en spennende måte. Veilederen er der når du trenger den, tilgjengelig på alle enheter.

 Les mer om Veilederen Barnevern 

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.