Barnevernsreformen og ny barnevernslov

Store endringer for kommunalt barnevern

Store endringer for kommunalt barnevern

Barneverntjenestene står foran nye utfordringer når barnevernsreformen og ny barnevernslov trer i kraft i 2022. Gjennom webinarer og annet innhold vil vi i Veilederen bidra til at dere i tjenestene skal være godt forberedt når endringene trer i kraft.

NO_SS_686x457_barn.jpg

Barnevernsreformen og fosterhjemsoppfølgingen

Barnevernsreformen er nært forestående, og Veilederen inviterer til nytt webinar om reformen. En viktig del av reformen er at de kommunale barneverntjenestene får et større faglig og økonomisk ansvar for fosterhjemsområdet.

Hva vil dette bety for de kommunale barneverntjenestene? Hvilken kompetanse må tjenestene inneha for å løse de nye oppgavene på fosterhjemsområdet? Og hvilken rolle spiller den ønskede kompetanseutviklingen i barnevernet i dette?

Vi vil også se på betydningen dommene i EMD og Høyesterett får for det fremtidige fosterhjemsarbeidet, og hvordan bedre samarbeid mellom barnevernet og helsetjenestene kan bidra til en bedre fosterhjemsomsorg.

Webinar: Barnevernsreformen og fosterhjemsoppfølgingen

Torsdag 18.februar 2021 kl.10.00-11.10

Gjest: Tommy Thompson

Fyll inn skjema og meld deg på i dag

Vi trenger ditt samtykke.

Om foredragsholderne

Tidligere webinarer om tema Barnevernsreformen

Se opptak av webinar: Barnevernsreformen

Hva er barnevernsreformen egentlig? Hva betyr den for barneverntjenestene og hva betyr den for kommunene? I dette webinaret ser vi særlig på:

  • barnevernsreformen som en oppvekstreform for hele kommunen
  • reformens betydning for oppfølgingen av fosterhjem
  • hva endringen i ansvarsdelingen i barnevernet får å bety for kommunens utgifter

Fyll inn skjema og se webinaret i opptak 

Vi trenger ditt samtykke.

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Veilederen gir ansatte i over 300 norske kommuner økt kunnskap og større trygghet i sin arbeidshverdag. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk og hev din kompetanse på en spennende måte. Veilederen er der når du trenger den, tilgjengelig på alle enheter.

 Les mer om Veilederen Barnevern