Barnevernsreformen gir kommunene og barnevernstjenestene flere oppgaver og større ansvar. Den nye barnevernsloven skal gi bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats. I Veilederen får du mye nyttig stoff om endringene som skjer i barnevernet.

Tidligere webinarer

Blogginnlegg og podcast om barnevernsreformen

Barnevernsreformen – Ikke bare for barnevernet

Barn-leker_1000x667 (2).jpg

Barnevernsreformen gjelder ikke bare for barnevernet, men betyr endringer for både barnehageansatte, helsesykepleiere og for skolens ansatte.

Les mer her

VeilederPOD med Lisbeth S Jacobsen

1269_03-AW106-A(Lisbeth S Jacobsen).jpg

Barnevernsreformen - Hva betyr den for deg som arbeider i barnehage, skole og helsesektoren?

I denne episoden får vi besøk av jurist Ruth Rostad og vi snakker om hvilken betydning barnevernsreformen vil ha for deg som jobber i barnehage, skole og helsesektor.

Klikk her for å høre

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

barn_leker_1_1000x667-e1637748025425 (1).jpg

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet?

Les mer her

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Veilederen gir ansatte i over 300 norske kommuner økt kunnskap og større trygghet i sin arbeidshverdag. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk og hev din kompetanse på en spennende måte. Veilederen er der når du trenger den, tilgjengelig på alle enheter.

 Les mer om Veilederen Barnevern