Uke Dato Klokkeslett Tema Foredragsholder
15 12. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 1: Hva er en barnekoordinator? Knut Fredrik
16 19. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 2: Individuell plan og koordinerende enhet Knut Fredrik
17 26. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 3: Barn og unges rettigheter Bente
18 3. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 4: Rett til helse- og omsorgstjenester Knut Fredrik
19 10. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 5: Rettigheter etter barnehagelov og opplæringslov Ingunn
21 24. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 6: Rettigheter etter barnevernslov og stønadsordninger fra NAV Ruth og Ingunn
22 31. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 7: Samarbeid, taushetsplikt, meldeplikt Knut Fredrik
23 7. juni Kl. 09.00 - 11.00 Spørre- og veiledningstime Alle