Lær å ivareta kommunens ansvar for barnet og familien

En barnekoordinator skal ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet. På barnekoordinatorskolen vil du få oversikt over aktuelt lovverk på de forskjellige velferdsområdene og kjennskap til det offentlige tjenestetilbudet. 

Den vil gi forståelse av hvilken rolle og hvilket ansvar du har i samarbeidet med barnet, ungdommen, familien og relevante samarbeidspartnere. 

Kunnskapen du tilegner deg kan bidra til at barnet, ungdommen og familien får ivaretatt sine rettigheter og få den hjelpen de har krav på. 

Vil du bli tryggere i rollen som barnekoordinator - meld deg på i dag.

 

Uke Dato Klokkeslett Tema Foredragsholder
15 12. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 1: Hva er en barnekoordinator? Knut Fredrik
16 19. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 2: Individuell plan og koordinerende enhet Knut Fredrik
17 26. april Kl. 09.00 - 11.00 Tema 3: Barn og unges rettigheter Bente
18 3. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 4: Rett til helse- og omsorgstjenester Knut Fredrik
19 10. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 5: Rettigheter etter barnehagelov og opplæringslov Ingunn
21 24. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 6: Rettigheter etter barnevernslov og stønadsordninger fra NAV Ruth og Ingunn
22 31. mai Kl. 09.00 - 11.00 Tema 7: Samarbeid, taushetsplikt, meldeplikt Knut Fredrik
23 7. juni Kl. 09.00 - 11.00 Spørre- og veiledningstime Alle

 

Målgruppe

Barnekoordinatorer, deres veiledere og opplæringsansvarlige, og ansatte i koordinerende enhet.

Når

Onsdager fra kl 09-11.

Oppstart 12. april 2023.

Pris

kr. 9.800,-

(10% rabatt flere fra samme kommune)

Innhold

Du vil få opplæring i 7 ulike temaer

Påmelding

Meld deg på i dag