Lær å ivareta kommunens ansvar for barnet og familien

En barnekoordinator skal ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet. På barnekoordinatorskolen vil du få oversikt over aktuelt lovverk på de forskjellige velferdsområdene og kjennskap til det offentlige tjenestetilbudet. 

Kunnskapen du tilegner deg kan bidra til at barnet, ungdommen og familien får ivaretatt sine rettigheter og få den hjelpen de har krav på. 

Vil du bli tryggere i rollen som barnekoordinator - meld deg på i dag.

 

Uke Dato Klokkeslett Tema Foredragsholder
34 22. august Kl. 13.00 - 15.00 Tema 1: Hva er en barnekoordinator? Knut Fredrik
35 29. august Kl. 13.00 - 15.00 Tema 2: Individuell plan og koordinerende enhet Knut Fredrik
36 5. september Kl. 13.00 - 15.00 Tema 3: Barn og unges rettigheter, Dokumentasjon av koordineringsoppgavene Bente og Knut Fredrik
37 12. september Kl. 13.00 - 15.00 Tema 4: Rett til helse- og omsorgstjenester Knut Fredrik
38 19. september Kl. 13.00 - 15.00 Tema 5: Rettigheter etter barnehagelov og opplæringslov Ingunn
39 26. september Kl. 13.00 - 15.00 Tema 6: Rettigheter etter barnevernslov og stønadsordninger fra NAV Knut Fredrik og Ingunn
41 10. oktober Kl. 13.00 - 15.00 Tema 7: Samarbeid, taushetsplikt, meldeplikt Knut Fredrik
42 17. oktober Kl. 13.00 - 15.00 Spørre- og veiledningstime Alle

 

Målgruppe

Barnekoordinatorer, deres veiledere og opplæringsansvarlige, og ansatte i koordinerende enhet.

Når

Tirsdager fra kl 13-15.

Oppstart 22. august 2023.

Pris

kr. 9.800,-

(10% rabatt flere fra samme kommune)

Innhold

Du vil få opplæring i 7 ulike temaer

Påmelding

Påmelding for høstens Barnekoordinatorskole er nå avsluttet.