Gratis webinar

WS Kommunale Gebyr

Webservice Kommunale Gebyr er en integrasjonsløsning mellom Visma Enterprise Fakturering og forvaltningssystemer for kommunale eiendomsgebyr.  Delta på webinar å få et innblikk i hvordan du enkelt kan komme i gang med integrasjonen.      

Kari Fjeldbraaten er seniorkonsulent på Visma Enterprise og har bred erfaring med fakturering. I løpet av 30 min vil hun vise deg fordelene og gevinstene ved å ta i bruk løsningen, og hvordan du enkelt kommer i gang. Det er også satt av tid til at du kan stille spørsmål.

Webinar holdes onsdag 27. juni kl 10:00 og fredag 17. august kl 10:00

Bli inspirert. Meld deg på webinar i dag!