Gratis webinar

Visma Enterprise eBudsjett

Visma Enterprise eBudsjett er en løsning beregnet for desentralisert budsjettarbeid. Her er det åpent for å kunne budsjettere mot den enkelte ansatte på bakgrunn av data fra HRM modulen. Løsningen er en påbygging til Visma Enterprise Budsjett og gjenbruker alle parametere og brukertilganger. Brukergrensesnittet er enkelt og krever lite opplæring av brukerene ute, samtidig sikrer løsningen at de får eierskap til budsjettet.

Terje Sagneskar er seniorkonsulent på økonomi og har god innsikt i hva som er hensiktsmessig i budsjettprosessen. I løpet av 30 min vil han ta en gjennomgang av modulen eBudsjett, hva den er, hvordan den kan brukes og hvilke forutsetninger som må være på plass for å ta den i bruk. Det er også satt av tid til at du kan stille spørsmål.

Webinaret holdes torsdag 11. mai kl 10:00

Bli inspirert. Delta på webinar i dag!