Gratis webinar

Visma Enterprise Aksesspunkt

Visma Enterprise Aksesspunkt gjør mottak og forsendelsen av EHF-dokumenter både enklerer og tryggere. Vår løsningen støtter EHF og benytter EHF-infrastruktur (PEPPOL-profilen av CEF eDelivery) til meldingsformidling.

Knut Norstad er fagkonsulent på Økonomi og Innkjøp og har bred erfaring med fakturabehandling, eHandel og all den meldingsutveksling det medfører. I løpet av 30 min vil han vise deg fordelene og gevinstene ved å ta i bruk Visma Enterprise Aksesspunkt. I tillegg vil han vise et skybasert verktøy for godkjenning av kataloger som gjør det enkelt å behandle kataloger før de blir sendt til eHandel. Det er også satt av tid til at du kan stille spørsmål.

Webinar holdes torsdag 29. juni kl 10:00 og tirsdag 15. august kl 13:00

Bli inspirert. Delta på webinar i dag!