Bo lenger hjemme med

Velferdsteknologi

Omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte de nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet. 

Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.

Kundecase: Værnesregionen

Værnesregionen, med Stjørdal og Selbu kommune i spissen, er de første i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi koblet med den elektroniske pasientjournalen. De startet februar 2013 med 11 boenheter med dør- og bevegelsessensorer, fallsensorer og temperatursensorer.

En slik helhetlig løsning betyr at varsler fra ulike sensorer samles ett sted, og man får en god oversikt over brukeren.

Video (4:22min)

Vil du vite mer? Se lang versjon av video (13:30 min)