Visma Flyt Skole på 1-2-3

 
 

Dette er en avansert løsning som dekker alle krav og behov for moderne administrasjon av grunnskolen. Men behovene kan være ulike, og det er fullt mulig å abonnere på en enkel BASIS løsning. Det er enkelt å oppgradere senere til PLUSS, dersom behovet endres.

Visma Flyt IOP

 
 

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning. Opplæringslova pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.

Ansvaret for utarbeidelsen av IOPer ligger hos skolenes rektor. Planen kan være omfattende og skal utarbeides i samarbeid mellom skolen (lærer), foresatte og eleven selv.

Mange skoler sliter med at disse planene foreligger i papirversjoner og at det er vanskelig å utveksle og oppdatere informasjon på en god måte.

Visma har utviklet en web basert IOP løsning som på en sikker måte gjør det mulig å arbeide effektivt med IOP iht til gjeldende regelverk.

SMS-tjeneste

 
 

SMS-tjenesten setter en helt ny standard for kommunikasjon mellom brukere av VFS. De av skolens ansatte som gis tilgang får muligheten til å sende sms til kollegaer, elever og foresatte via VFS. Dette både på individ- og gruppenivå. Dette gir langt større muligheter for samarbeid mellom skole og hjem, og det vil i tillegg være adskillig enklere å komme raskt i kontakt med foresatte og elever ved behov for beredskapskommunikasjon.

App for fravær

 
 

For skoleeier er det sentralt å kunne dokumentere elevers fravær og tilstedeværelse. Visma ser gevinsten i å kunne gjøre dette der og da, enten det er i klasserommet, på idrettsbanen eller på en ekskursjon.

Mobilitet, fravær og karakterer

 
 

Stadig større krav stilles til dokumentasjon. Når læreren underviser, vil det effektivisere arbeidet å kunne gjøre et vurderingsnotat eller føre et fravær «der og da», uten å måtte ta opp igjen arbeidet senere. Visma Flyt Skole tilbyr et eget grensesnitt som gjør at læreren har all nødvendig informasjon om sine elever tilgjengelig til en hver tid, hvor som helst.

Skole/hjem-dialog

 
 

Skoleforskning viser at 82 prosent av alle foreldre ønsker at skolen skal informere mer om barnas progresjon. Med Visma Flyt Skole kan hver enkelt få innsyn i data registrert på egne barn, slik som fravær, anmerkninger, karakterer og vurderinger. Tilbud om SFO og opplæringsplaner vil også bli tilgjengelig.

Registrering av variabel lønn

 
 

Visma Flyt Skole er basert på åpen standard og tjenesteorientert arkitektur det er lett å integrere mot. Vi ønsker at data skal kun registreres ett sted, og gjenbrukes der det er nødvendig. Ansatte importeres og oppdateres automatisk når integrasjon mot kommunenes lønnssystem er satt opp.