Sammenlign løsninger:

Skoleadministrasjon    
Import fra Folkeregisteret Velg riktig løsning
Elev- og foresattregister 
Utskrift av vitnemål, eksamen og terminkarakterer
Utskrift av karakterprotokoll
Opprykk til nytt skoleår
Flyttemelding
Fraværsføring ansatte *
Elektronisk overføring av personalfravær til lønn-/personalsystem *
Elektronisk overføring av vikartimer til lønn-/personalsystem *
Elektronisk overføring av ansattdata fra lønn-/personalsystemet *
SFO administrasjon
SFO fakturering (overføring av fakturagrunnlag til økonomisystem)
Dokumentregister (brev, vedtak, notat)
PAS
GSI
VIGO
SMS kommunikasjon *
Timeplanlegging *
Elektronisk overføring av dokumenter til sak-/arkiv  *
     
Lærer    
Fraværsregistrering
Anmerkning
Vurdering, halvårsvurdering uten karakter
Terminkarakterer og standpunktkarakterer
SMS kommunikasjon
IOP - samhandlingsløsning *
App for fraværsføring  *
     
Foreldre    
Hjemmeweb: innsyn i fravær, anmerkning og vurdering
Søke SFO, leksehjelp på Hjemmeweb
Samtykkeerklæringer på Hjemmeweb
Endre personalia på Hjemmeweb
IOP - samhandlingsløsning
SMS kommunikasjon 
     
Generelt    
Eksport av brukere/grupper til LMS/Feidegodkjente løsninger
Feidekompatibel
Fleksibel rolle- og tilgangsstyring
Standardrapporter
     
Support    
Tilgang til dokumentasjon og FAQ på Community
Online support via Community/mail inntil 1 time pr. mnd
Online support via Community/mail inntil 3 timer pr. mnd
Telefonsupport, inntil 3 timer pr mnd *
Supportforum, en gang i måneden *


*
Prises særskilt

Har du spørsmål?

Vi hører gjerne fra deg.

Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma løsning/programvare, vennligst ta kontakt med support eller per telefon på 03468 + 17.

Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Einar

Einar Visnes Bjerkelund
Salgsansvarlig Oppvekst
Mob 404 84 244

Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Ellen

Ellen Margrethe Sæthereng
Salgsansvarlig Oppvekst
Mob 911 31 165