Sammenlign løsninger:

Skoleadministrasjon    
Import fra Folkeregisteret Velg riktig løsning
Elev- og foresattregister 
Utskrift av vitnemål, eksamen og terminkarakterer
Utskrift av karakterprotokoll
Opprykk til nytt skoleår
Flyttemelding
Fraværsføring ansatte *
Elektronisk overføring av personalfravær til lønn-/personalsystem *
Elektronisk overføring av vikartimer til lønn-/personalsystem *
Elektronisk overføring av ansattdata fra lønn-/personalsystemet *
SFO administrasjon
SFO fakturering (overføring av fakturagrunnlag til økonomisystem)
Dokumentregister (brev, vedtak, notat)
PAS
GSI
VIGO
SMS kommunikasjon *
Timeplanlegging *
Elektronisk overføring av dokumenter til sak-/arkiv  *
     
Lærer    
Fraværsregistrering
Anmerkning
Vurdering, halvårsvurdering uten karakter
Terminkarakterer og standpunktkarakterer
SMS kommunikasjon
IOP - samhandlingsløsning *
App for fraværsføring  *
     
Foreldre    
Hjemmeweb: innsyn i fravær, anmerkning og vurdering
Søke SFO, leksehjelp på Hjemmeweb
Samtykkeerklæringer på Hjemmeweb
Endre personalia på Hjemmeweb
IOP - samhandlingsløsning
SMS kommunikasjon 
     
Generelt    
Eksport av brukere/grupper til LMS/Feidegodkjente løsninger
Feidekompatibel
Fleksibel rolle- og tilgangsstyring
Standardrapporter
     
Support    
Tilgang til dokumentasjon og FAQ på Community
Online support via Community/mail inntil 1 time pr. mnd
Online support via Community/mail inntil 3 timer pr. mnd
Telefonsupport, inntil 3 timer pr mnd *
Supportforum, en gang i måneden *


*
Prises særskilt

Lurer du på noe?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg. 

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Einar

Einar Visnes Bjerkelund
Salgsansvarlig Oppvekst

Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Ellen

Ellen Margrethe Sæthereng
Salgsansvarlig Oppvekst