PLUSS abonnement

Velkommen til en helt ny og moderne løsning for å utføre skoleadministrasjon!
Visma Flyt Skole er 100 prosent nettbasert og er bygget i den moderne og plattformuavhengige teknologien HTML5. Dette gir en lang rekke fordeler, som at:

  • Du kan bruke løsningen når og hvor som helst – på pc-en, nettbrettet eller smarttelefonen
  • Ingen installasjon, intern drift, oppgraderinger eller serverbehov
  • Enkelt å legge til eller fjerne brukere og funksjonalitet etter behov
  • Dere betaler for akkurat det dere bruker, basert på en forutsigbar prismodell
  • Løsningen er svært brukervennlig og krever minimalt med opplæring


Få oversikt over tjenester som følger med PLUSS abonnementet

Ikon Visma FLYT Skole
Effektiviserer administrasjonen av norske skoler

Løsningen dekker hele verdikjeden for skoleadministrasjon for alle involverte, fra elever og foresatte, via ansatte ved den enkelte skole, til kommunens sentrale skoleeier. Den logiske oppbyggingen korresponderer med arbeidsprosessene løsningen skal støtte, slik at alle brukere kan løse sine oppgaver på den mest effektive måten. Visma Flyt Skole er alltid oppdatert med gjeldende koder og har funksjoner som hjelper kommunen å løse alle sine skoleadministrative prosesser i henhold til lover og regler. Konsekvent og brukervennlig design gjør systemet oversiktlig og selvforklarende.

Ikon Visma FLYT Skole
Lar lærerne bruke mer tid på undervisning

Mange lærere føler at de må bruke stadig mer tid på administrative oppgaver, på bekostning av tid til pedagogisk arbied og oppfølging av elevene. Manuelle oppgaver, papirbaserte rutiner og tungvint tilgang til nødvendig informasjon medfører dobbeltarbeid og unødvendig tidsbruk. Med Visma Flyt Skole har de alltid informasjonen og funksjonaliteten de trenger for hånden - bokstavelig talt, ettersom løsningen kan brukes på alle mobile enheter. De kan registrere fravær, anmerkninger og formelle halvårsvurderinger, sette karakterer og finne informasjon om elever hvor og når som helst. Dokumentasjon og arkivering skjer automatisk.

Ikon Visma FLYT Skole
Sørger for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem

Norsk skoleforskning peker på at samarbied mellom skolen og hjemmene er et fundament for å skape et godt læringsmijlø for eleven. Utdanningsdirektoratets læringsplakat sier at "skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen". Med en felles nettbasert brukerflate for Visma Flyt Skole og den LMS-en som er valgt, får både skolen og hjemmet en god kommunikasjonskanal, både på et formelt og uformelt nivå.

Ikon Visma FLYT Skole
Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon

Kommunen pålegges stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. For eksempel skal resultater av nasjonale prøver rapporteres til Utdanningsdirektoratet og karakterer rapporteres til GSI, og sentrale myndigheter stiller strenge krav til elektronisk arkivering. Visma Flyt Skole er integrert med alle relevante systemer og sørger for effektiv rapportering og automatisk arkivering.

Visma FLYT Skole ikon
Spiller godt sammen med andre IT-systemer

Visma Flyt Skole er basert på åpen standard og en tjenesteorientert arkitektur som er lett å integrere mot. Løsningen kan enkelt kobles sammen med kommunens øvrige systemer, enten disse er levert av Visma eller ikke, og tilrettelegger for gjenbruk av relevante data. Den er konfigurerbar mot blant annet MinID, Active Directory (AD) og FEIDE. Opplysninger om elever og foresatte importeres via folkeregisterfil, og databasen vaskes ved hver import.

Ikon Visma FLYT Skole
Integrert med individuell opplæringsplan

Visma Flyt Skole er integrert med Vismas nettbaserte løsning for Individuell opplæringsplan. En nettbasert IOP bidrar til å forenkle samarbeidet på tvers av etater og nivåer, og forbedrer oversikten og ressursutnyttelsen. Ikke minst ivaretar en nettbasert plan sikkerheten og personvernet til eleven og de foresatte på en mye bedre måte enn hva som er mulig med en papirbasert plan. Integrasjonen med IOP letter arbeidet til læreren, som får tilgang til all informasjon om elevene. Løsningen er enkel og effektiv å ta i bruk og gjør eleven og de foresatte tettere involvert i oppfølgingen av den individuelle opplæringplanen.

Har du spørsmål

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg

Kontakt Visma Unique