Visma Flyt Skole

Se mulighetene i Visma Flyt Skole for grunnskolen
Meld deg på gratis webinar

En enklere og mer moderne skoleadministrasjon

Skolesektoren er i rivende utvikling. Men dagens digitale økosystem er fragmentert og legger ikke til rette for enhetlig og effektivt arbeid omkring eleven. Dette oppfattes derfor som en sektor der potensialet for forenkling og effektivisering er stort.

Visma Flyt Skole (VFS) er en skytjeneste som digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag. I tillegg bidrar tjenesten til et bedre skole-hjem samarbeid. Løsningen er allerede i bruk i over 1000 grunnskoler. Vår ambisjon for Visma Flyt Skole er rett og slett å skape en enklere skolehverdag for alle! Hør hva kundene våre har å si om løsningen.

Visma Flyt Skole dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon

Så lett er det å komme i gang.

analyse ikon

Steg 1: Analyse
 • Kartlegge organisasjonen
 •  Kartlegge behov og roller

klargjøring ikon

Steg 2: Klargjøring
 • Gjøre lokale innstillinger
 • Lese inn lokale data

opplæring ikon

Steg 3: Opplæring
 • Utnytte verktøyet
 • Bygge gode rutiner

mål ikon

Steg 4: Mål
 • Smidig kommunikasjon
 • Enkel og effektiv hverdag
 • Sikker dokumentasjon

Kundehistorie:

Digitalisering ga fire kommuner en bedre skolehverdag

Skolene i Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal (gjerne kalt SÅTE-kommunene) har nylig byttet skoleadministrativt system til Visma Flyt Skole.

Lær mer om hvilke erfaringer de har gjort seg, og hvilke effekter de har fått ut av å bytte til en skybasert tjeneste. 

Video (4:48 min)

Fire gode grunner til å velge Visma Flyt Skole

kalender ikon

Forenkler administrasjon

 

VFS digitaliserer og effektiviserer de skoleadministrative prosessene.Gjennomtenkte og helhetlige løsninger gir store gevinster. En dynamisk timeplan utgjør selve kjernen og blant annet er både vikarhåndtering og eksamensplanlegging automatisert.

ikon dokumenterSkoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon

Skolene pålegges stadig større krav til dokumentasjon. VFS sikrer at skolen kan dokumentere rettighet til skolefaglig opplæring og et godt arbeids- og læringsmiljø. Tjenesten underbygger behov for innsyn, tilsyn og støtter overføring til kommunens arkivsystem.

ikon kommunikasjonØker kommunikasjon mellom skole og hjem

Samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å skape et godt læringsmiljø. VFS tilgjengeliggjør relevant informasjon og legger til rette for tett dialog med elever og foresatte. Henvendelser som tidligere ble håndtert manuelt, ivaretas nå effektivt gjennom selvbetjeningsløsninger.

ikon tid

Mer tid til elevens læring

 

Skolens kjerneoppgave er pedagogisk arbeid. I VFS kan lærerne følge opp elever og foresatte, registrere vurderinger samt finne all relevant elevinformasjon. Smarte løsninger for massehåndtering gjør at man sparer dyrebar tid ved føring av fravær, karakterer, osv.

 

Se mulighetene for en effektiv skoleadministrasjon

Velkommen til gratis webinar! Webinaret passer for deg som er interessert i å få vite mer om mulighetene for effektiv skoleadministrasjon. Det er ikke kurs, men en kort 30 minutters introduksjon til løsningen.

Alt du trenger for å delta på webinaret er en PC eller Mac, og en internettforbindelse. Ønsker du mer informasjon om våre webinar? Klikk her

Visma Flyt Skole - En skybasert tjeneste

Visma Flyt Skole er en skytjeneste bygget på moderne og plattformuavhengig teknologi.

Dette gir en lang rekke fordeler:

 • Løsningen kan benyttes når og hvor som helst, på alle enheter
 • Funksjonalitet tilgjengeliggjøres for alle roller knyttet til skolen
 • Forvaltning av løsningen er effektiv og med høy grad av sikkerhet
 • Ingen lokal installasjon, intern drift eller behov for å gjøre oppgraderinger lokalt
 • Brukerhåndteringen er enkel og effektiv
 • Du betaler kun for den funksjonaliteten du velger å benytte
 • Løsningen er svært brukervennlig og krever liten grad av opplæring


Video (2:25 min)

ikon

Visste du at...

 • Om lag 1,5 millioner mennesker har et daglig forhold til norsk skole
 • Visma har utviklet programvare for kommunal sektor i 25 år
 • 10 prosent av norske elever har en Individuell Opplæringsplan*
 • 82 prosent av foresatte ønsker at skolen skal informere mer om barnets progresjon**
 • 43 prosent av foresatte synes det er vanskelig å få barna til å snakke om skoledagen**
 • 37 prosent av elevene sier det er vanskelig å snakke med foresatte om skole og utdanning**

*   I følge tall fra SSB
** I følge engelsk forskning

skoleelev i malawiÅ gi barn utdanning er å gi dem muligheter – til en framtid

Visma Unique AS støtter Redd Barna og deres arbeid for utdanning i Malawi.

Les mer om samarbeidet her.

Skoleelev i Malawi

Å gi barn utdanning er å gi dem muligheter – til en framtid

Visma Unique AS støtter Redd Barna og deres arbeid for utdanning i Malawi.

Les mer om samarbeidet her

Bestill tilgang til gratis demo løsningen

Nå har du muligheten til å prøve BASIS versjonen. Her er det allerede lagt inn fiktive grunndata, elever og ansatte.

Du kan forvente å få tilgang i løpet av et døgn. Du vil da motta en link til demoløsningen, samt et brukernavn og passord. Dette vil du motta på epostadressen du oppgir.

OBS: Vi gir ikke tilgang til demoløsningen til private epostadresser. Det må være en epost adresse knyttet til en kommune, virksomhet eller skole.

Les mer om BASIS versjonen

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.