Stafettloggen Visma FLYT SamProStafettloggen

Stafettloggen bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger.

Stafettloggen i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her

webinar-ikon

Delta på gratis webinar

Lær mer om Stafettloggen på 30 minutter

Delta på gratis webinar og få et innblikk i hvordan Visma Flyt SamPro kan brukes som et eget verktøy for Stafettloggen.

Vi arrangerer to webinar om dette temaet - 29. September og 27. oktober. Webinarene starter kl 13:00.

Webinaret varer cirka 30 minutter, og passer for deg som vil lære mer om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og Stafettloggen. 

Meld deg på i dag!

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg