Individuell utviklingsplan Visma FLYT SamProIndividuell utviklingsplan

For barn i barnehage

Individuell Utviklingsplan (IUP) er en tilrettelagt opplæringsplan for alle barn (i barnehage) som trenger spesialpedagogisk hjelp. For alle elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en opplæringsplan som skal vise mål for innholdet i opplæringen og hvordan den skal leveres til barnet. Regelen gjelder også førskolebarn så langt det passer under samme lovverk.

Alle barn som får spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 i opplæringsloven eller der det fattes enkeltvedtak om spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe) etter tilrådning fra sakkyndig instans skal ha IUP. Planen skal skrives når en oppdager at barnet har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud.

IUP skal beskrive barnets forutsetninger, behov (kartlegging) og mål for opplæringen i et lengre tidsperspektiv (hovedmål for perioden). Det skal være et eller flere aktivitetsskjema for hvert hovedmål.

Visma har tilrettelagt for at SamPro understøtter IUP på en sikker måte som gjør det mulig å arbeide effektivt med IUP iht til gjeldende regelverk.

Individuell utviklingsplan i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.