Individuell opplæringsplan Visma FLYT SamProIndividuell opplæringsplan

For skoleelever

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning. Opplæringslova pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.

Ansvaret for utarbeidelsen av IOPer ligger hos skolenes rektor. Planen kan være omfattende og skal utarbeides i samarbeid mellom skolen (lærer), foresatte og eleven selv. Mange skoler sliter med at disse planene foreligger i papirversjoner eller på minnepenner, og at det er vanskelig å utveksle og oppdatere informasjon på en god måte.

Visma har tilrettelagt for at SamPro understøtter IOP på en sikker måte som gjør det mulig å arbeide effektivt med IOP iht til gjeldende regelverk.

Flyt IOP video

Se video (2:36 min) og lær mer

 

Individuell opplæringsplan i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.