VISMA ENTERPRISE

Ressursstyring

Skaff vakter uten å kaste bort tid

Har du spørsmål?

Vi kjenner alle til utfordringene med å fylle opp ekstravakter. Høyt kompetent personell bruker masse tid i telefonen, og det er vanskelig å få tak i noen på første forsøk. Med Visma Enterprise Ressursstyring er ikke dette lengere nødvendig.

Ca 70% av behovet for vikarinnleie kan forventes dekket via denne rutinen. Ønsker du å beregne hvor mye tid din virksomhet bruker på vikarinnleie? Vår kalkulator gir deg svaret.

Vikaradministrasjon

Visma Enterprise Ressursstyring effektiviserer din hverdag og gir deg store besparelser på innleie av vikar.

"Som vikar vil jeg si ja til vakter som passer for meg. I Ressursstyring Web melder jeg når jeg er tilgjengelig og ønsker å ta vakter, samt hvilke tider jeg er utilgjengelig og ikke ønsker vaktforespørsler. Jeg slipper å få telefoner fra ulike avdelinger når jeg allerede har sagt ja til en annen vakt”.

Fordeler med løsningen:

 • Ressursstyring på web får den ansatte opp sin kalender med vakter og ledige, søkbare vakter. Der kan den enkelte vikar søke på ledige vakter og følge med på om de får vakten eller ikke.
 • Leder kan enkelt legge opp ledige vakter og følge med på hvem som søker. Et enkelt verktøy gir raskt oversikt over hvilke lønnskonsekvenser de ulike vikarene vil utløse og hvorvidt de utløser overtid eller ikke.
 • Vakter kan også enkelt sendes som forespørsel på ellet på SMS.
 • SMS løsningen eller appen kan også benyttes til masseutsendelse av viktige beskjeder.

Ca 70% av vikarinnleiebehovet kan forventes dekket via denne rutinen.

Visma Ressurs - Mobil app
Nå kan ansatte bruke en egen app på sin egen smarttelefon for å følge med på vakter og mye mer.

Planlegging av arbeidstid

Visma Enterprise Ressursstyring (Notus) er markedets mest brukervennlige verktøy for planlegging av arbeidstid og turnus.

Vakter legges enkelt inn i arbeidsplanen og det er full fleksibilitet på å endre, bytte, fjerne eller legge til vakter. Hvis den oppsatte turnusen innebærer brudd på lover eller avtaleverk varsler systemet øyeblikkelig med fargekoder og forklarende tekst.

Fleksibiliteten i løsningen er stor på mange områder. Du styrer fritt antall arbeidsplaner, turnusuker, ansatte, vakter, vaktbenevnelser og andre viktige parameter for å få arbeidsplanen til å samsvare med din arbeidsverden.

Programmet vil umiddelbart automatisk regne ut alle faste tillegg, samt gi et nøyaktig lønnsbudsjett for den bemanningen som er planlagt.

Arbeidstid/Turnus

 • Avansert system som er både fleksibelt og enkelt å bruke
 • Automatisk fastlønnsberegning
 • Automatisk lønnsbudsjett
 • Brukervennlig funksjonalitet for planlegging av arbeidstid og turnus

Avvik fra planlagt arbeidstid

Visma Enterprise Ressursstyring er kjent for “Årsturnus”, arbeidsplanen din over et helt kalenderår.

Alle endringer og avvik fra planlagt arbeidstid, registreres rett i Årsturnus. Ved registrering av fravær, kan du samtidig søke etter vikar. Når vikar er valgt, legges den automatisk inn i arbeidsplanen med ferdig utfylt timeliste, med alle timer og tillegg. I arbeidsplanen har du god oversikt over koblingen, hvem som er vikar for hvem.

Det er full fleksibilitet og muligheter for egendefinerte avvikstyper ut over standardavvik, som for eksempel ekstravakt, forskjøvet vakt, overtid. Vil du lage et avvik for bytte av vakt, kan du enkelt gjøre det for din virksomhet.

Utløser ekstravakter overtid, varsles dette umiddelbart. Programmet fanger opp all registrert arbeidstid for alle avdelinger og arbeidsplaner i hele virksomheten. Som leder har du kontroll på og kan ta ut rapporter for avvik som har utløst overtid, hvor overtid ikke er utbetalt.

Helligdagsoppfølging og ferie følges opp ved egne rutiner.

Verktøyet for daglig oppfølging av arbeidstid

 • Avansert system som er både fleksibelt og enkelt å bruke
 • Fleksibelt oppsett for avvikstyper
 • Regelmotor som beregner alle lønnskonsekvenser
 • AML, HTA og egne avtaler ligger til grunn for alle beregninger
 • Effektiv arbeidsprosess for vikarinnleie

Timelister og variabel lønn

Med Visma Enterprise Ressursstyring får du automatisk utfylte timelister. Ved elektronisk godkjenning av timelister og elektronisk overføring av timelister til Visma Enterprise HRM, er timelister ikke lenger så krevende arbeid!

En avansert regelmotor beregner og fyller automatisk ut timelistene når det gjøres endringer på en arbeidsplan. Programmet er forhåndsinnstilt med standard verdier for HTA og AML. Har din virksomhet egne avtaler kan dette enkelt justeres.

Når timelisteperioden er over, publiseres timelistene til web, hvor den ansatte enkelt kan godkjenne sine timer og evt. legge inn en kommentar/merknad.

Leder har oversikt over hvem som har godkjent og ikke. Nødvendige korrigeringer gjøres rett i årsturnus før lønnen elektronisk overføres til HRM.

Vi har i overkant av 250 installasjoner med elektronisk overføring av lønn mot ulike lønns- og personalsystemer.

Elektronisk timelisteprosess

 • Regelmotor beregner lønnsgrunnlaget riktig og rettferdig
 • Automatisk utfylling av timelister
 • Effektiv timelistegodkjenning for den ansatte
 • Store besparelser og reduksjon av feil ved elektronisk lønnsoverføring til HRM

Administrative styringsverktøy

Oversikten du som leder får av Visma Enterprise Ressursstyring gir deg mulighet til å fange opp avvik på et tidlig tidspunkt.

Budsjettmodulen lar deg se kostnader over planlagt arbeidstid/turnus. En tett integrasjon med HRM eller andre lønn og personalsystemer, gir til enhver tid oppdatert grunnlagsinformasjon for å kunne ta ut meget nøyaktige lønnsbudsjetter.

Over i drift av planlagt turnus kan alle registrerte avvik enkelt tas ut i rapporter. Rapportene er fleksible og kan tas ut for enkelte avdelinger eller hele virksomheten. Du kan f.eks. se antall timer overtid samlet for hele virksomheten, samt spesifisert ned på den enkelte avdeling og stilling.

Du får tilgang til sykefraværstatistikk så raskt fraværet er registrert. Dette gir en god mulighet for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt.

Du får også gode verktøy for økonomioppfølging, prognoser på forbruk og kostnader før du leier inn vikaren. Allerede når du som leder skal velge vikar, har du oversikt på kostnader og evt. overtid denne vil utløse.

Styringsverktøy

 • Automatisk beregnet lønnsbudsjett for planlagt arbeidsplan
 • Fastlønnsrapport
 • Fleksible avviksrapporter
 • Avviksstatistikk i kroner, prosent, timer og dager
 • Unike prognoser på kostnader/forbruk på ulike nivåer

Webmoduler

Vårt lønns- og personalsystem har mange nyttige webmoduler. Få oversikten her.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.