VISMA ENTERPRISE

Ressursstyring

Brukervennlig organisering av arbeidstid

Visma Enterprise Ressursstyring (VER) er en brukervennlig løsning for styring av virksomheter. Løsningen er basert på mange års erfaring og kunnskap om rutiner og prosesser knyttet til Ressursstyring. 

Samarbeidet vi har hatt med kundene våre i snart 20 år, har ført til at løsningen håndterer en rekke kompliserte arbeidsprosesser i alt fra private konsern til kommuner og organisasjoner. 

Visma Ressurs - Mobil App

Vikarhåndtering og overtidsforbruk kan være vanskelig og utfordrende. Visma Ressurs mobil app gir deg bedre oversikt, og gjør det enklere og mer effektivt å kommunisere med dine ansatte.

Les mer om Visma Ressurs - Mobil app

Administrative styringsverktøy

Oversikten du som leder får av Visma Enterprise Ressursstyring gir deg mulighet til å fange opp avvik på et tidlig tidspunkt.

Med Visma Enterprise Ressursstyring får du:

 • Automatisk beregnet lønnsbudsjett for planlagt arbeidsplan - se kostnader over planlagt arbeidstid/ turnus. Budsjettmodulen har tett integrasjon med HRM/ andre lønns- og personalsystemer
 • Fastlønnsrapport
 • Fleksible avviksrapporter - kan tas ut for enkelte avdelinger, eller hele virksomheten
 • Avviksstatistikk i kroner, prosent, timer og dager
 • Unike prognoser på kostnader/forbruk på ulike nivåer

Planlegging av arbeidstid

Visma Enterprise Ressursstyring (Notus) er markedets mest brukervennlige verktøy for planlegging av arbeidstid og turnus. Med stor fleksibilitet og varselsystem ved brudd på lover eller avtaleverk, har du full kontroll.

Visma Enterprise Ressursstyring (Notus) gir deg:

 • Avansert system som er både fleksibelt og enkelt å bruke for å endre, bytte, fjerne eller legge til vakter
 • Automatisk fastlønnsberegning
 • Automatisk lønnsbudsjett
 • Brukervennlig og fleksibel funksjonalitet for planlegging av arbeidstid og turnus

Vikaradministrasjon

Visma Enterprise Ressursstyring effektiviserer din hverdag og gir deg store besparelser på innleie av vikar.

Som vikar vil jeg si ja til vakter som passer for meg. I Ressursstyring Web melder jeg når jeg er tilgjengelig og ønsker å ta vakter, samt hvilke tider jeg er utilgjengelig og ikke ønsker vaktforespørsler. Jeg slipper å få telefoner fra ulike avdelinger når jeg allerede har sagt ja til en annen vakt.

Fordeler med løsningen:

 • Leder kan enkelt legge opp ledige vakter og følge med på hvem som søker. Verktøyet gir raskt oversikt over hvilke lønnskonsekvenser de ulike vikarene vil utløse, og hvorvidt de utløser overtid eller ikke.
 • Ressursstyring på web får den ansatte opp sin kalender med vakter og ledige, søkbare vakter. Den enkelte vikar kan søke på ledige vakter og følge med på om de får vakten eller ikke.
 • Vakter kan også enkelt sendes som forespørsel på nett eller SMS, og ansatte har enkel tilgang gjennom Visma Ressurs mobil app.
 • SMS løsningen eller appen kan også benyttes til masseutsendelse av viktige beskjeder.

Avvik fra planlagt arbeidstid

Visma Enterprise Ressursstyring er kjent for “Årsturnus”- arbeidsplanen din over et helt kalenderår. Alle endringer og avvik fra planlagt arbeidstid, registreres rett i Årsturnus.

Verktøyet for daglig oppfølging av arbeidstid

 • Avansert system som er både fleksibelt og enkelt å bruke
 • Fleksibelt oppsett for avvikstyper
 • Effektiv arbeidsprosess for vikarinnleie
 • Regelmotor som beregner alle lønnskonsekvenser
 • Utløser ekstravakter overtid, varsles dette umiddelbart
 • AML, HTA og egne avtaler ligger til grunn for alle beregninger

Timelister og variabel lønn

Med Visma Enterprise Ressursstyring får du automatisk utfylte timelister. Ved elektronisk godkjenning av timelister og elektronisk overføring av timelister til Visma Enterprise HRM, er timelister ikke lenger så krevende arbeid!

Visma Enterprise Ressursstyring forenkler timelisteprosessen:

 • Avansert regelmotor beregner og fyller automatisk ut timelistene, og beregner lønnsgrunnlaget riktig og rettferdig
 • Automatisk utfylling av timelister
 • Effektiv timelistegodkjenning for den ansatte
 • Store besparelser og reduksjon av feil ved elektronisk lønnsoverføring til HRM

Vi har i overkant av 250 installasjoner med elektronisk overføring av lønn mot ulike lønns- og personalsystemer.

Digital vaktbok

Digital vaktbok er en modul som bygger på Visma Enterprise Ressursstyring Web. Løsningen har en lav brukerterskel og er utviklet i nært samarbeid med kunder.

Vaktboken brukes i arbeidsmiljøet med tilgang og funksjonalitet for hver avdeling, og kan konfigureres slik at avdelinger med nært samarbeid, har tilgang til hverandres vaktbøker.

Med digital vaktbok kan du

 • Oppdatere vaktinformasjon 24/7
 • Registrere fravær og ekstraarbeid 
 • Ansatte registrerer endringer selv - kan sette opp at de ønsker å ta ekstravakter
 • Ha oversikt over registrerte og tilgjengelige vikarer
 • Benytte SMS bekrefting av inngåelse av arbeidsavtale
 • Elektronisk løsning - også designet for nettbrett/ touch teknologi

Webmoduler

Vårt lønns- og personalsystem har mange nyttige webmoduler. Her er noen av dem.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede bruker av VER og har behov for brukerstøtte?
Ta kontakt med din lokale systemforvalter.

Gjelder henvendelsen support?
Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.