< Tilbake til informasjon og påmelding


Program 25. april

10:00 - 11:00 Registrering, kaffe

11:00 - 11:15 Velkommen v/StyretVisma

11:15 - 12:00 Nyheter fra Visma

12:00 - 13.00 Lunsj

13:00 - 13:50 Parallell sesjon 1

Visma Enterprise BI – lansert og klar for kommunene!
Vi ser nærmere på dashboard, standardrapporter og selvbetjeningsmuligheter
Eks. på standardrapporter med drilldown:
- Bemanning: pr. enhet, kjønn, alder, stillingskode, stillingstype
- Sykefravær: fordelt på enhet, kjønn, aldersgruppe, stillingskode, årsak
- Økonomi: Driftsresultat pr ansvars gr, ansvar, tjeneste, kostrafunksjon
- Innkjøp: andel ehandel, andel katalogkjøp, andel efaktura

v/Kari Johansen, Visma

14:00 - 14:50 Parallell sesjon 2

Mobilitet – Hvilke prosesser kan utføres via mobile enheter?
Mye kan i dag gjøres direkte fra mobilen: Godkjenne fakturaer, reiser, handlevogner, eBilag – fraværsassisten og nå sist mobil lønnsslip!

v/Solveig Ø. Wiklund og Geir Ole Sverdrupsen, Visma

15:00 - 15:50 Parallell sesjon 3

ØKONOMI

Anleggsmodulen i praksis
med datafangst fra investeringsregnskapet

v/Kjersti Vatshelle Myhre og Marianne Olsson, Gran kommune

INNKJØP

Hverdagstips eHandel
- Hvordan redusere antall fakturaer som må avvikbehandles ved bruk av mva-% fra artikkel eller leverandør.
- Hvordan bruke informasjon fra leverandørreskontroen for å måle lojalitet ved bruk av rapportgenerator i fakturabehandling.
- Artskontering i windows eHandel.
- Muligheter for kontering av ansvar, tjeneste og prosjekt på internkunde. - Kontering av handlelister på web eHandel.
- Spørrebilder i windows eHandel. - Returordre og kredittnota.
- Nøkkeltall i fakturabehandling.
- Hvorfor er varemottak viktig å følge opp - hvordan får vi kontroll og kan benytte dette i opplæring av ansatte.

v/Cato Ruud, Visma

LØNN OG PERSONAL

Personalmelding
Kundeerfaring – personalmelding i bruk
- Før situasjon?
- Hva bruker vi personalmelding til?
- Hvem har tatt i bruk Personalmeldinger så langt?
- Hvordan har vi bygd opp organisasjons-strukturen?
- Erfaring så langt

v/ Rune Pettersen, Dovre kommune og Gunn Jørgensen, Kongsvinger kommune

19:00 Middag

Ja takk! Jeg vil delta

Navn
Kommune
Epost
Velg sesjon
Velg deltagelse