Velkommen til

Brukermøte Oppland og Hedmark

25 - 26. april 2016

 

Brukermøte Oppland Hedmark Quality hotelVi har igjen gleden av å invitere til regionalt brukermøte for Oppland og Hedmark. Vi er blitt mange som tilhører denne regionen, noe som gir oss en god mulighet til å skape nye
kontakter i tillegg til å delta på et lærerikt brukermøte.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta, men det er en begrensing på 200
personer. Det betyr at det er første mann til mølla når det gjelder påmelding.

Brukermøte holdes på Quality Hotel & Resort Hafjell

 

Priser

kr 2 500 pr deltager for full pakke (brukermøte, måltider og overnatting)
Kr. 600 pr deltager for dagpakke (brukermøte og måltider)

Påmelding er nå avsluttet!