Prosessanalyse

For Flyktning og voksenopplæring

Enhetene for flyktning og voksenopplæring er ofte ikke samlokalisert. Dette kan skape utfordringer mtp. på arbeidsrutiner, regler og håndtering av data.  Bruker du mye tid på å avklare hvem som gjør hva?  Hvordan samarbeider og kommuniserer dere mellom Flyktning og Voksenopplæring i dag for å gi best mulig tjenester?

Ved å fokusere på forbedring av arbeidsflyt kan din organisasjon utnytte mulighetene som ligger i fagsystemet og frigjøre mer tid til arbeid mot flyktning og elev.

Et verktøy for å forbedre dine arbeidsprosesser

Vi hjelper deg med å kartlegge de ulike fasene i arbeidsprosessene knyttet opp mot dine fagsystem(er). Få en helhetlig forståelse av hvordan arbeidsprosessene er i dag og få dokumentert rutinene på en enkel måte i flytskjemaer. Se deretter på tiltak til forbedringer ved å fjerne flaskehalser og få tid til å fokusere på de viktige arbeidsoppgavene.

Hva er gevinstene?

  • Bedre arbeids- og informasjonsflyt mellom flyktningkontor  og voksenopplæringen
  • Effektiv saksgang
  • Bedre utnyttelse av dine løsninger (fagsystem)
  • Motiverte medarbeidere som samarbeider godt
  • Økt lønnsomhet

Hva får du?

  • Dokumentasjon av prosesser som viser hvem som utfører hva til hvilke tider
  • Konkrete forslag på tiltak for å forbedre arbeidsprosessene og informasjonsflyten mellom avdelingene
  • Grunnlag for å identifisere mangler eller avvik i forhold til politiske føringer eller norsk lov
  • Grunnlag for bedre samarbeid i egen avdeling, med andre avdelinger og/eller  kommuner ( kommunesammenslåing)
  • Verktøy for internrevisjon/tilsyn fra fylkesmann

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema og vi kontakter deg snarest.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.